Reus amplia el servei de neteja viària i recollida de residus

13/03/2024 - 08:30

L’Ajuntament de Reus ampliarà el contracte del servei de neteja viària i recollida de residus amb l’objectiu de guanyar en qualitat, eficiència i eficàcia

L’ampliació preveu un increment del pressupost de 576.297,20 euros (IVA inclòs) per adequar i millorar el servei d'acord amb les necessitats detectades i recollides en el procés d’escolta activa del Govern de Reus. L’ampliació del servei serà progressiva i preveu les següents millores:

 • Compra de noves illes emergents.
 • Posada a punt de contenidors soterrats.
 • Compra de més contenidors d’ús comercial i per a esdeveniments.
 • Adaptació dels contenidors d’orgànica per minimitzar residus impropis.
 • Compra d’un vehicle bicompartimentat.
 • Reforç de les brigades de neteja de parcs i jardins.
 • Pla de neteja als barris.
 • Prova pilot amb un recol·lector de fulles.
 • Millores al parc central de neteja.
 • Nou programari de gestió.

L’ampliació del servei coincideix amb la revisió dels preus del servei prevista en el contracte signat amb l’adjudicatari a partir dels 2 anys de vigència. L’actualització dels preus, per un import de 670.386,44 euros (IVA inclòs), contempla l’adaptació als increments, entre altres, dels costos dels combustibles o de les retribucions dels treballadors.

Les propostes d’ampliació i millora dels serveis de neteja viària i recollida de residus i d’actualització dels preus del contracte es portaran a votació del Ple de l’Ajuntament.

 

Millores en el servei de recollida
 

Compra de noves illes emergents

L’ampliació del contracte preveu la substitució progressiva de les illes de contenidors soterrats per illes emergents de gran capacitat. Els contenidors soterrats no permeten desplegar la totalitat de la recollida selectiva i generen costos de manteniment elevats. Les illes emergents contribueixen a reduir pudors, milloren l’estètica i neteja dels carrers, eliminen la contaminació acústica per la recollida i la contaminació atmosfèrica, ja que s’utilitza un vehicle elèctric de baix impacte.

Les actuacions previstes són a:

 • Raval de Santa Anna.
 • Zona dels carrers de la Perla i de Pubill Oriol.
 • Plaça d’Evarist Fàbregas.
 • Carrer de Salvador Espriu.
 • Carrer de Llovera i plaça de Prim.
 • Plaça de Catalunya.
 • Avinguda de Prat de la Riba.
 • Carrer de l’Hospital.
 • Travessera de Sant Antoni amb carrer de Sant Pau i Sant Blai.
 • Illa emergent de reserva

 

Posada a punt contenidors soterrats i tancament dels inutilitzats

Es farà una posada a punt dels contenidors soterrats que actualment es mantenen en servei i que per seguretat viària i del servei de recollida ho requereixen. Algunes d'aquestes illes de contenidors soterrats seran substituïts per les futures illes emergents (plaça de Catalunya, carrer de Montserrat amb carrer de Galanes, carrer de Pujol amb carrer de Galanes, carrer de Llovera, carrer de Sant Llorenç, carrer de la Lleona), mentre que d'altres continuaran en servei de forma paral·lela amb les illes emergents (raval del Pallol, carrer de Sant Joan, carrer de Prat de la Riba, carrer de Sant Blai).

Igualment, es faran obres per tancar els contenidors inutilitzats ubicats a la plaça Mercadal, plaça dels Argenters, plaça del Teatre, carrer de l'Hospital, carrer de Montserrat cantonada amb carrer de l'Hospital, carrer dels Recs, carrer de la Presó i raval de Santa Anna.

 

Compra de més contenidors d’ús comercial i per a esdeveniments

El servei actual compta amb 734 contenidors que poden utilitzar-se per a la recollida comercial o per a esdeveniments. L’ampliació permetrà adquirir 425 contenidors més destinats a ús comercial i 130 més destinats a esdeveniments.

La millora preveu donar resposta a les necessitats del servei: Actualment, hi ha 342 establiments comercials i industrials adherits al servei de recollida. Per millorar el porta a porta comercial cal adquirir més contenidors. Així mateix, per tal de fer els esdeveniments més sostenibles es important disposar de contenidors visibles i diferenciats dels contenidors de recollida comercial.

 

Adaptació dels contenidors d’orgànica per minimitzar residus impropis

Els contenidors de recollida de la fracció orgànica que hi ha actualment instal·lats a la ciutat no té boca calibrada que limiti l’entrada de bosses de mida gran. Aquest fet comporta un percentatge important de residus impropis. La millora del contracte permetrà instal·lar un adaptador a la boca dels 420 contenidors d’orgànica per permeti admetre només les bosses d’aquesta fracció, de mida més petita.

 

Compra d’un vehicle bicompartimentat

L’adquisició d’un nou vehicle bicompartimentat, que permet recollir dues fraccions al mateix temps, facilita guanyar en flexibilitat en el servei comercial per seguir augmentar els nivells de recollida selectiva i millorant les opcions de recollida de cara al comerç. El vehicle també comporta uns impactes visual i sonor menors.

 

Millores en el servei de neteja

Reforç de les brigades de neteja de parcs i jardins. La reorganització del servei permetrà incrementar la freqüència de la neteja als parcs i jardins de la ciutat. Actualment a la ciutat es fan 270 actuacions de jardineria, incloent parcs i jardins, rotondes, mitjaneres, etc. Es disposa de 4 equips de neteja i recollida formats per un maquinista i un operari. La nova organització farà desdoblar 3 dels equips en 6 equips individuals i mantenir un dels equips com a doble.

 

Pla de neteja als barris

Cada estiu, coincidint amb l’ús més intensiu dels carrers de la ciutat, es fa necessari un increment de neteja per barris. L’ampliació del servei formalitza que el pla es faci cada any amb un pressupost ja previst en el contracte.

 

Prova pilot amb un recol·lector de fulles

L’ampliació del contracte preveu fer una prova pilot amb un accessori de recol·lector de fulles que instal·lat en un dels camionets de recollida pot ser un complement adequat en les èpoques de caiguda de fulles.

 

Millores al parc central de neteja

Per millorar l'eficàcia dels serveis de neteja i recollida també es plantegen millores al Parc de la Neteja del carrer Ignasi Iglesias: millora del paviment exterior i la millora dels vestidors dels treballadors i de l’espai d’oficines.

 

Nou programari de gestió

Instal·lació d’un nou sistema informàtic de gestió de la flota de vehicles del servei per millorar l’eficiència en la recollida de contenidors i l’optimització dels recorreguts.

 


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

L’Ajuntament de Reus reactiva la campanya “Reus recicla bé” amb una carpa informativa itinerant i repartiment de bosses tricolor

Notícia

S'han instal·lat recentment dos nous cubells de vidre en punts on no es poden emplaçar altres sistemes de recollida de vidre a causa de dificultats tècniques. Aquests s’han ubicat a la plaça de la Patacada i a la plaça de la Dona Treballadora, al costat de les bústies de recollida pneumàtica.

Notícia

La iniciativa ha arrencat aquesta setmana i s’allargarà fins a dos o tres mesos més. En aquest període, un equip d’informadors ambientals acreditats, visitaran alguns dels establiments de la ciutat.

Butlletí