Polítiques de consum (I): de la defensa dels drets al consum conscient

28/02/2019 - 10:45

Toni Lodeiro engega per a Sostenible.cat una sèrie d´articles per aprofundir en el cas de les polítiques públiques de consum, especialment en les impulsades des de les àrees de les administracions amb competències en matèria de consum. En aquest primer text ens explica “d'on venen i on van” les polítiques de consum. Al 2017 va publicar per a Opcions el reportatge Noves polítiques d´impuls a les economies transformadores”, on ja ressenyava pràctiques de diverses administracions públiques en favor del consum conscient i de les anomenades “economies transformadores”. A través d'aquesta nova sèrie revelarà els elements clau d´una bona política d'impuls del consum conscient, entès com un model de consum on el compromís amb la transformació socioeconòmica i ambiental són elements centrals. I descriurà i valorarà els avenços i limitacions d'algunes de les pràctiques més innovadores en aquest sentit, com les “estratègies d'impuls del consum responsable” dels ajuntaments de Barcelona, Madrid o Saragossa.

Per apropar-nos a l'origen de les polítiques públiques de consum hem de mirar el moviment consumerista. Aquest moviment té per objectiu mobilitzar a les persones consumidores per defensar els nostres interessos i augmentar el nostre poder d'influència davant les empreses i les administracions públiques. Ho podríem resumir gràficament com “defensar-nos col·lectivament perquè les empreses no s´aprofitin de nosaltres”. I és que el 75% de les persones consumidores desconfia de la fiabilitat de les empreses a diferents nivells.

La proposta del consumerisme, tot i existir des de dècades abans en altres països, arriba a Espanya a finals dels anys 60 del segle passat, assolint una major capacitat d'incidència a partir de la dècada dels 80. FACUA, ADICAE o l´OCU són algunes de les organitzacions més representatives del moviment. Compten amb algun centenar de milers de persones associades (FACUA declara més de 200 mil -però reconeix que “només” 55 mil estan al corrent de pagament- i l´OCU diu tenir-ne més de 300 mil).

Manifestació d´ADICAE contra els abusos bancaris i de les grans elèctriques

El consum saludable és una altra bandera que ha entomat des de fa dècades el consumerisme. Com a demostració d´aquest fet tenim l´ampla dedicació a la salut de les publicacions consumeristes més conegudes, com són les de la de la Fundació Eroski (Consumer) i la de l´OCU.

Aquesta visió dels interessos de les consumidores, en clau de “salut i defensa dels nostres drets” que porta dècades promovent el moviment social consumerista va acabar arribant a les administracions públiques espanyoles. Així, es van crear el “Instituto Nacional del Consumo” en 1975, i el “Ministerio de Sanidad y Consumo” en 1981. El nom i funcions d´aquest ministeri ens ajuden a entendre com es veia (i com majoritàriament es segueix veient) la responsabilitat que senten tenir les institucions a l´hora de promoure “un bon consum”. És una visió basada en tres pilars fonamentals: drets, salut i seguretat.

“Les àrees de consum de les administracions neixen per l´empenta del moviment consumerista, que defensa els drets de les persones consumidores”

De fet, i parlant de seguretat, és arran d´una crisi de “seguretat alimentària”, la de l´oli de colza, que neixen dues eines clau de les polítiques de consum: la “Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios” (LGDCU, 1984), i les Oficines Municipals d´Informació a les persones Consumidores (OMIC). Les OMIC, principal referent de l´acció de les àrees municipals de consum, es dediquen fonamentalment al suport als ciutadans i ciutadanes quan tenim una queixa sobre el tracte rebut per part d´una empresa, i a la mediació entre consumidores i venedores en cas de conflicte.

 

 

Les àrees de consum, germanes petites en les administracions públiques

No hem de perdre de vista, però, que les de consum són de les àrees més petites de les administracions públiques, i que els seus pressupostos i la seva capacitat d'influència són relativament poc rellevants. I això quan existeixen, doncs nombrosos ajuntaments no disposen d´àrea de consum. I, tot sovint, les regidories són de “A, B, C, D...i Consum”. Així, el consum és sovint l´últim cognom d´una llarga llista de competències d´una “cartera”, i sovint de les temàtiques menys ateses entre la llarga llista de responsabilitats d´un càrrec polític.

"En les administracions l´àrea de consum, si és que existeix, és de les menys dotades i influents"De fet, com a exercici que mostra l’escassa influència de les àrees de consum us proposo un joc. Quants noms de ministres o consellers d´economia recordeu? Penseu, segur que al menys us venen un parell de noms, quan no bastants més (i tots, o gairebé, homes). Repetiu la prova amb responsables d´àrees de consum. Estic segur de que el resultat ha estat ben diferent.

 

 

El creixement, una aposta -gairebé- universal (i poc compatible amb el consum conscient)

I és que les polítiques més importants relacionades amb el foment d´un o altre tipus de consum passen per àrees molt més influents com les d´economia, hisenda, treball, foment, indústria, urbanisme comerç… I la visió del consum d´aquestes àrees està pràcticament sempre basada en “fer créixer” el consum, l´economia, el turisme, el PIB... sense massa mirada a les conseqüències socioeconòmiques i ambientals d´aquest creixement. Una mirada, segons com, compatible amb les polítiques “més clàssiques” d´informació i defensa de les persones consumidores. Però, tot sovint, és també una mirada percebuda com bastant oposada als objectius del consum conscient, que aposta per “consumir menys i millor”. I sí que hi ha alguns exemples de polítiques que aposten sense complexes pel “decreixement” o el “creixement contingut” (com l´actual aposta de l´Ajuntament de Barcelona per al turisme), però certament són autèntiques “rara avis”.

Els canvis progressistes en les polítiques públiques acostumen a arribar per l´impuls de la mobilització ciutadana

 

Orígens i abast del consum conscient

"Les polítiques que aposten pel decreixement o el creixement contingut son autèntiques rara avis

Fem un pas enrere per fer un cop d´ull als orígens de la proposta del consum conscient. Si les polítiques de defensa de les persones consumidores han estat impulsades pel moviment consumerista, les d´impuls del consum conscient deuen la seva existència al treball de diversos moviments molt relacionats entre ells (i a vegades difícilment separables):

 

  • El moviment avui conegut com de “justícia global”, impulsor del comerç just, pràctica que arriba a Espanya als anys 80.
  • ecologisme, del que neixen propostes com el consum sostenible (d´energia, residus, mobilitat...), l´agroecologia (la producció ecològica està regulada en Espanya des de 1989), el bon viure (amb expressions més europees com el moviment Slow), o el decreixement.
  • El moviment altermundista, clau en el creixement de l´aposta per les economies locals i comunitàries des de principis de l´actual segle.
  • I el de l´economia solidària, que esta experimentant un auge en la darrera dècada, i del que podríem destacar dues apostes. L'impuls al cooperativisme com forma empresarial de les principals alternatives de consum, i la creació de xarxes i de mercat social.
  • L'animalisme és un altre moviment que podem destacar per la seva especial influència en l'extensió de propostes com el vegetarianisme i el veganisme. Aclarir que la reducció del consum de productes ramaders és defensada per múltiples motius (socials, ambientals, de benestar animal) per la majoria de propostes vinculades al consum conscient. Tot i així, esmento a banda el moviment de defensa dels animals per tenir sovint un enfocament més “especialitzat” en la seva causa que d´altres, motiu pel qual en general no està tan interrelacionat amb els anteriorment esmentats com aquests entre sí. Un bon exemple és el PACMA, partit polític del qual l´animalisme és la bandera principal, i sovint menys relacionat amb altres formacions en comparació, per exemple, amb els partits “verds”
Cartell de la 1ª Fira d´Economia Solidària de Catalunya (FESC)

 

"Dècades d'impuls a comerç just, consum local i ecològic, i cooperativisme precedeixen a l´arribada del consum conscient a les polítiques de consum"

Si ens apropem de nou al número de persones associades a les organitzacions com a un possible reflex de la seva influència, trobem que Intermon Oxfam (compromesa amb el comerç just) declara més de 220 mil afiliacions. L´organització ecologista amb més sòcies, Greenpeace, supera lleugerament les 100 mil. Però cal assenyalar que el consum no és el principal camp d´acció de les esmentades organitzacions. En el camp de les iniciatives comunitàries de consum agroecològic, només a Catalunya hi ha uns 160 grups de consum agroecològic, en els que participen unes 5 mil “famílies” o “unitats de consum” (a Navarra una sola cooperativa de major dimensió, Landare, supera les 3.000 “unitats”). I Som Energia, la cooperativa d´economia solidària de major dimensió, supera ja les 50 mil persones sòcies (i els 90 mil contractes). El banc ètic més gran, Triodos Bank, de propietat i gestió no cooperativa, però sí amb una oferta comercial en la línia del consum conscient, tancava 2017 amb prop de 220 mil clients.

Conèixer les xifres de les organitzacions sindicals ens pot ajudar a comparar capacitat d´influència pública (i per tant política) del consum conscient. A Espanya superen amplament els 2 milions de persones afiliades, rondant sindicats com UGT i CCOO el milió d´afiliats a cadascun d´ells. Com a treballadores estem, doncs, molt més organitzades que com a consumidores. Ni sumant les xifres de les associacions de defensa de les persones consumidores, les de les organitzacions relacionades amb el consum conscient, i les d´organitzacions properes (com Intermon o Greenpeace) ens aproparíem a la representativitat i capacitat d'incidència dels sindicats.

Una altra cosa és la influència no organitzada i la penetració social, ja que el consum conscient compta avui dia a Espanya amb centenars de milers de “fidels” i amb milions de persones que el coneixen i practiquen en alguna mida. Així, el 90% de les persones declara haver canviat algun hàbit de consum per motius ambientals.
 

Una diferència entre consumerisme i consum conscient

Una diferència habitual entre el consumerisme i el consum conscient és la seva mirada a les empreses.

El moviment consumerista veu a les empreses sobretot com una amenaça als drets de les consumidores, un “enemic” (enemic compartit amb el moviment obrer i sindical) al que cal vigilar. “Defensem-nos dels abusos empresarials”, podria ser un lema d´aquest “sindicalisme de consum”. Degut a aquesta tradició de “defensa i combat”, durant anys ha costat que s´entengués des de les “associacions de defensa dels consumidors” que des del consum conscient es promogués el suport a certes empreses (banca ètica, cooperatives d´economia solidària...). El consumerisme, ha mantingut habitualment una posició escèptica davant la possibilitat de que hi hagués “altres empreses”, mereixedores d´un tracte més amistós. Però de mica en mica sembla que la desconfiança està donant pas a la confiança, i cada vegada més el consumerisme aposta també pel suport a les alternatives econòmiques.

"El consumerisme sobretot lluita contra els abusos empresarials, el consum conscient també crea alternatives econòmiques i premia a les empreses compromeses"


El consum conscient, tot i contemplar també la lluita contra algunes empreses i els seus abusos (mitjançant el boicot), aporta com fet diferencial la creació i potenciació d´alternatives. Així, fa difusió d´empreses “confiables”, compromeses amb una societat i una economia més justes. I proposa aliances entre consumidores i empreses, a vegades inclús sota la forma de cooperatives mixtes o integrals que agrupen en el seu si a sòcies de consum, de treball i de serveis (empreses) que comparteixen objectius. “Recolzem les bones pràctiques empresarials i creem economies cooperatives i comunitàries” o “vivim (treballem i consumim) d´acord amb els nostres valors” podrien ser lemes representatius de les propostes del consum conscient.

Afortunadament, com dèiem abans, aquestes diferències de mirada es van reduint amb el pas del temps. I el moviment consumerista va de mica en mica incorporant la “nova” mirada que aporta el consum conscient, afegint-la a la seva necessària i valuosa tasca de defensa dels drets de les consumidores.

Fira de Consum Responsable i d'Economia Social i Solidària* que des de 2015 organitza l´Ajuntament de Barcelona i ocupa Plaça Catalunya durant el Nadal. Simbolitza l´aposta municipal per les empreses amb compromís social i ambiental i, novament, s´inspira en iniciatives organitzades des de la ciutadania com la FESC.

 

El consum conscient en les polítiques públiques

Les xifres anteriorment esmentades no signifiquen que no falti molt camí per recórrer en tots els àmbits perquè el consum conscient sigui el paradigma hegemònic en com consumim. De fet, aquesta nova mirada al consum, tot i haver-hi avenços en els darrers anys, penetra molt lentament en les polítiques públiques. I s´introdueix potser més a poc a poc encara en la majoria d´àrees de consum de les administracions, molt tradicionals en les seves pràctiques i en el seu relat de “què és un bon consum”.

De fet, les àrees de les administracions fins ara més influents en l´impuls del consum conscient han estat les de Medi Ambient. Això és conseqüència tant de la importància dels problemes ambientals (mobilitat, contaminació de l´aire, residus, canvi climàtic), com de la incidència social de l´ecologisme. I és que les “d´ecologia” (com es comencen a anomenar els departaments de medi ambient en les administracions més innovadores) són les àrees més rellevants d´entre les més properes a una mirada diferent al consum. Altres departaments, com els que tenen competències en cooperació o economia social compten amb pressupostos i influència encara menors.

"Les àrees de Medi Ambient han fet polítiques “verdes” (mobilitat, energia, residus), l´aposta per alternatives com l´economia solidària és més recent i infreqüent"

Però, tot i ser més influents que altres, no perdem de vista que les de medi ambient són també àrees “menors” de les administracions comparades amb les àrees clau en les polítiques econòmiques.  Si repetim el joc d´intentar recordar noms de responsables polítics d´àrees d´ecologia i d´economia, ens succeirà quelcom semblant al que ens va passar al comparar economia i consum. De fet la competència de medi ambient, que sí que encapçala avui dia un ministeri, no va assolir aquesta fita fins 1996.

En quant al paper de les àrees d´ecologia en relació al consum, s´ha centrat sobretot en les seves vessants “més verdes”, com ara la promoció de la reducció de residus i del consum energètic o la promoció de les energies renovables.

No és fins més recentment que podem veure amb major freqüència campanyes públiques de foment d´un consum amb elements més propers a un canvi de model socioeconòmic,  com ara una major mirada a l´economia local mitjançant pràctiques -encara incipients- com la promoció del consum d´aliments de proximitat o els circuits curts de comercialització

Més recent encara és l´aposta pública mínimament destacable per l´economia solidària  (el sector de l'economia social més compromès amb les alternatives de consum), que està tot just arribant molt més recentment, i només a les administracions més capdavanteres.

L´Espai Consum Responsable de l´Ajuntament de Barcelona, inaugurat en 2018 i que comparteix instal·lacions amb l´OMIC, reflecteix el canvi de perspectiva de la política local de consum

I no és casualitat que siguin administracions d´entre les més sensibilitzades amb l´economia solidària, les que estan promovent també apostes innovadores en el camp del consum, de les que els exemples més destacables són les “estratègies d´impuls del consum responsable” dels ajuntaments de Barcelona, Madrid i Saragossa.

Però dels elements centrals d´una bona política d´impuls del consum conscient, i dels exemples de bones pràctiques d´algunes administracions parlarem, com ja havíem comentat d'entrada, en una propera entrega.


En relació amb l'ODS 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

Els sistemes productius i de consum estan dissenyats de manera que generen gran quantitat de productes que esdevenen inútils molt ràpidament i esdevenen residus.

Tant la pèrdua de productes i materials valuosos, com els problemes derivats de la gestió i els efectes nocius sobre el medi ambient i la salut humana, mostren que cal fer un ús molt més eficient dels recursos naturals.

Així es fan necessaris canvis profunds per generalitzar sistemes de producció i consum sostenibles que evitin la generació de residus a través de la prevenció, reducció, reciclatge i reutilització. Especialment, un nou paradigma empresarial en que es desenvolupin models de negoci dins de l'economia circular que mantingui el valor dels materials.

Per això, també cal un marc legislatiu i administratiu que afavoreix la conversió a través d'incentius fiscals i ajuts a la innovació.


Categories: 

Relacionats

Article

El Consistori reforça el seu compromís amb el desenvolupament sostenible a través de la seva adhesió al Pla d'Acció de Compra Pública Verda de la Generalitat de Catalunya 2022-2025

Article

El projecte SOULFOOD recull l’experiència de productors agrícoles locals per tal de desenvolupar solucions digitals per lluitar contra el malbaratament alimentari.​

Notícia

Nadal és un moment en què hi ha un fort augment del consum, tant en la compra de regals, menjar com begudes o elements ornamentals. També es generen més residus, hi ha més desplaçaments i es poden desencadenar despeses energètiques. 

Butlletí