Què hi ha a l'aire a més d’aire?

Les al·lèrgies respiratòries i l’asma són malalties cròniques amb una incidència creixent
Socioecòleg, President d'ERF - Estudi Ramon Folch & Associats
18/10/2010 - 00:00
A l'aire no hi ha només aire. De retruc, a través dels pulmons, entren a l'organisme coses indesitjables. A vegades partícules, a vegades compostos químics, a vegades microorganismes. A cada inspiració, grans de pol·len, gasos impropis o bacteris diversos penetren al cos travessant els alvèols pulmonars. Disposem de recursos per a fer front a aquesta eventualitat, però només fins a un cert punt i no davant de segons què. Els infants, amb un sistema immunitari encara incomplet i amb diversos òrgans o teixits encara no del tot desenvolupats, són especialment vulnerables.

Les al·lèrgies que afecten l'aparell respiratori i l'asma són les malalties cròniques amb més incidència entre infants i adolescents. No era així anys enrere. La profilaxi i les vaccinacions han fet recular les malalties infeccioses pròpies de la infantesa i l'adolescència, només cal pensar en la poliomielitis, però no han pogut evitar l'emersió de diverses malalties d'etiologia ambiental que abans tenien un pes molt secundari. Tot això s'explica a l'exposició "Aire". Promoguda per la Fundació Roger Torné, acaba d'obrir les portes a Cosmocaixa de Barcelona. He tingut el privilegi de comissariar-la.

És una exposició diferent. No per ganes de fer-se notar, sinó perquè diu coses distintes de manera inusual. Relaciona fisiologia, epidemiologia i qualitat ambiental a través de la quotidianitat de persones corrents que evolucionen sobre els plafons de l'exposició tot omplint-los de vivacitat i contingut. Aquests personatges i les seves situacions fan que l'exposició digui coses amb tremp i intenció, recolzades en una gràfica fixa innovadora i en sorprenents recursos audiovisuals.

Les exposicions són un gènere, sens dubte. Especialment les exposicions de conceptes: cap artista no ha creat prèviament l'obra exhibida, no hi ha quadres ni escultures famoses. Hi ha coneixement. Les exposicions d'idees cobreixen un flanc particularment important de la cultura popular moderna. Són un teatre de pensament contemporani en temps de televisions vàcues. I tenen èxit. Fa pensar.

Socioecòleg, Director general d'ERF