Petroli inesgotable?

Activista i divulgador ambiental | www.crisisenergetica.org
31/07/2009 - 00:00
En un article publicat en Nature Geoscience s'ha confirmat que és possible la creació d'hidrocarburs en les parts superiors del mantell terrestre per mitjà de reaccions químiques inorgàniques

L'origen del petroli que des de fa segle i mig consumim amb golafreria és orgànic. Des de les petites algues microscòpiques que van saturar els fons de mars poc profunds fins als dipòsits actuals, el petroli ha sofert una lenta i complicada transformació: degradació microbial, fermentació anaeròbica, creació de molècules orgàniques (kerògens) i gràcies a la pressió i la temperatura, formació de petroli (o gas, depenent de la profunditat). Aquesta és la teoria oficial i comunament acceptada sobre l'origen del petroli, entre altres coses, perquè és la qual ha servit per a dirigir l'exploració i extracció de la immensa majoria de jaciments. No obstant això, no és l'única teoria sobre l'origen del petroli.

El geòleg rus Nikolai Alexandrovitch Kudryavtsev va ser el proponent de la teoria "moderna" del petroli abiòtic (aquesta existia almenys des del SXIX, quan es desconeixia encara la composició química del petroli). A mitjans del SXX el treball de Kudryavtsev, ignorat per la majoria de científics, va ser recollit en occident per l'astrònom Thomas Gold, i recentment, en un article publicat en Nature Geoscience, s'ha confirmat que és possible la creació d'hidrocarburs més pesats que el metà en les parts superiors del mantell terrestre per mitjà de reaccions químiques inorgàniques, o almenys aquests han estat els resultats d'experiments que simulen tals condicions.

La interpretació popular que se sol fer d'aquesta teoria de l'origen abiòtic del petroli és que en l'interior de la Terra s'està generant de manera continua petroli, i que per tant, aquest no s'esgotarà mai. Informant del recent article en Nature Geoscience, un diari titulava "És la Terra una gasolinera gegant?", afirmant després que si la teoria es demostrava certa "això vindria a demostrar que les reserves de combustibles fòssils són essencialment inesgotables".

El que l'experiència de 150 anys d'exploració i extracció han demostrat fins al moment és que els jaciments de petroli i gas s'esgoten. És cert que s'han donat casos en que alguns dipòsits han aparegut en llocs on no hauria d'haver-se trobat petroli (el jaciment en roca cristal·lina de Dneiper-Donets, a Ucraïna), o que algun jaciment sembla haver "reviscut" (cas de Eugene Island enfront de les costes de Louisiana, EUA). Però aquests casos s'expliquen per les pròpies característiques de la migració del petroli en el subsòl: al ser un material amb diferents graus de viscositat, té la capacitat de mobilitzar-se viatjant a través dels porus de la roca, de manera que el petroli, depenent de l'estructura geològica de la zona, pot trobar-se lluny de les roques que ho van originar.

(F)

La teoria de l'origen abiòtic del petroli és un camp abonat per a les especulacions de tot tipus. Els promotors de les teories de la conspiració converteixen a la teoria russa (minoritària fins i tot entre els geòlegs russos) en víctima d'una conspiració per part del "establishment científic occidental", mentre que des de Rússia s'acusa a  Gold de plagiarisme científic. El fenomen del pic del petroli és negat sobre la base de que "els hidrocarburs es generen de manera inesgotable en l'interior de la Terra", i per tant, totes les històries d'escassetat de petroli i alts preus són sol maniobres per a mantenir a la societat depenent de les malvades petrolieres. Aquestes han de guardar aquests dossiers en el mateix calaix on guarden els plànols del motor d'aigua o de la gasolina en pols.

La veritat és que els científics segueixen investigant, i que ningú nega que es puguin generar hidrocarburs mitjançant reaccions químiques en les quals no participin compostos orgànics. Però d'aquí a dir que el petroli (i fins i tot el gas) s'estan regenerant constantment hi ha un tros. De fet, si això és així, el ritme al que s'estarien "emplenant" els jaciments és tan lent que en termes humans, seria irrellevant.

I fins i tot si tots els jaciments de petroli del món s'estiguessin emplenant, tindríem un problema, ja que estaríem col·locant de nou tot aquest carboni en un lloc, l'atmosfera, on sembla donar més problemes que en el subsòl.

Activista i divulgador ambiental | www.crisisenergetica.org
Etiquetes: 

Relacionats

Butlletí