Mites nuclears

Activista i divulgador ambiental | www.crisisenergetica.org
25/04/2008 - 00:00
La forta campanya pro nuclear necessita d’alguns aclariments

Aquests últims dies l'energia nuclear torna a ser tristament protagonista a causa d'un incident que ha tornat a fer palès el poc respecte que els operadors de les centrals nuclears catalanes tenen per la seguretat de la població. Convidat al programa Els Matins de TV3, vaig tenir l'oportunitat de participar en un cara a cara amb el portaveu de la central nuclear d'Ascó, on parlàrem del desastrós exercici de relacions públiques resultant d'una fuita radioactiva de la qual encara no sabem el seu veritable abast. El tema del debat era si "l'energia nuclear era el futur".

Abans però, caldria aclarir conceptes. Ens trobem al davant d'una forta campanya mediàtica a favor de l'energia nuclear que és poca cosa més que un exercici de desinformació, basat en el que he anomenat els "mites nuclears".

Mite Nuclear nº1: l'energia nuclear és la millor resposta al canvi climàtic, doncs no emet CO2
Com qualsevol altra font energètica, l'energia nuclear sí que emet CO2 si considerem el seu cicle de vida complet. Comparativament, i durant la generació d'electricitat, les seves emissions són molt menors que les de les centrals de carbó, gas natural o fueloil, però si considerem el cicle complet, des de la construcció al desmantellament i el proveïment de combustible, els càlculs no permeten aquestes afirmacions tan categòriques. Per a que l'energia nuclear no només sigui "lliure de CO2", sinó que a més ajudi a rebaixar les emissions, hauria de proporcionar suficient energia neta per compensar les seves pròpies emissions, i a més compensar les d'altres fonts. I atès que una aposta per l'energia nuclear no té sentit si no és a gran escala i per fer una contribució ben significativa, un gran creixement en el parc de centrals nuclears generaria prous emissions com per a disminuir el potencial de mitigació en emissions del conjunt de centrals.

(F)

Mite Nuclear nº2: l'energia nuclear és la millor resposta a l'esgotament del petroli
Les centrals nuclears només produeixen electricitat. A nivell mundial, només un 7% de la generació elèctrica es fa a partir de derivats del petroli. En canvi, en més d'un 98%, el transport depèn del petroli. Com que el transport no està electrificat, la construcció de noves centrals nuclears, a curt i mig termini, no representa cap avantatge envers l'esgotament del petroli. De fet, tal i com ja va passar després de la crisi del petroli dels 70, una crisi petroliera és el pitjor que li pot passar a la industria nuclear. Els tipus d'interès pugen, l'economia se'n ressent i per tant baixa el consum elèctric. La paralització en la construcció de centrals nuclears en aquella època, va ser conseqüència de la crisi del petroli i no tant a causa de l'accident nuclear de Harrisburgh.

Mite Nuclear nº3: l'energia nuclear no pot faltar en cap sistema energètic futur
Pot ser l'energia nuclear imprescindible quan, després de més de 50 anys d'operació, encara no ha resolt els seus problemes de cost, seguretat, residus, proliferació i seguretat en el subministrament del futur combustible? Cal arriscar-nos per només el 16% de l'electricitat mundial? No necessàriament. Hem de valorar les diverses fonts energètiques baixes en emissions i prioritzar el seu ús depenent d'un anàlisi de costos, beneficis i capacitat de generació. En un anàlisi d'aquesta mena, no hi ha motius per incloure l'energia nuclear.

Aquests són només tres mites nuclears, afirmacions que pel fet de repetides no són més veritat.

Activista i divulgador ambiental

Relacionats

Article

L’espai ofereix assessorament i informació sobre actuacions que promoguin l’eficiència energètica i la mitigació dels efectes del canvi climàtic.

Notícia

"Premià energia" neix amb l'objectiu de realitzar les accions incloses en el Pla de Transició Energètica Local, com reduir les emissions de CO₂ un 55% el 2030 respecte al 2005 i disminuir la despesa energètica.

Article

En els darrers mesos s'ha proceidt a la substitució d'un total de 668 llumeneres de la via pública.

Butlletí