Corresponsabilitat per millorar la qualitat de l’aire

Opinió
Biòleg
27/11/2023 - 14:00

Combatre la mala qualitat de l’aire que tenim a Barcelona no significa abandonar el vehicle privat, sinó plantejar-se alternatives més sostenibles i minimitzar les emissions que generem.

Caminar pels carrers de Barcelona em genera força tranquil·litat. És cert que el soroll, el tràfic, els gasos dels tubs d’escapament i altres impactes sensorials no són plaents per quasi ningú. Però moure’m xino-xano per la ciutat, buscant espais més silenciosos i verds, em calmen força i m’ajuden a fugir de la rapidesa del dia a dia.

Desplaçar-me d’aquesta manera, a més, m’aporta dos beneficis extres: cuido del meu benestar, de la meva salut, en fer activitat física i ajudo a reduir el meu paper en la contaminació de la ciutat i, per extensió, de l’àrea metropolitana. Inclús en els casos en què el temps no juga a favor meu i tinc pressa, uso el transport públic per moure’m. Només en situacions excepcionals agafo el cotxe o la moto.

Cal tenir en compte que combatre la mala qualitat de l’aire que tenim a Barcelona no significa abandonar el vehicle privat, sinó plantejar-se alternatives més sostenibles i minimitzar les emissions que generem. Els cotxes i les motos hi seran sempre, però cal valorar bé la seva idoneïtat en segons quins desplaçaments.

No només ho faig pel meu compromís en la lluita contra la contaminació i el canvi climàtic. Hi ha motius importants de salut i de coresponsabilitat. L’OMS calcula que, al món, prop de 7 milions de morts prematures es deuen a una mala qualitat de l’aire i la Unió Europea estima que al nostre continent aquesta xifra arriba a les 238.000 morts prematures.

La Unió Europea ha avisat en nombroses ocasions que l’àrea metropolitana de Barcelona i la ciutat de Madrid han superat els límits legals de qualitat de l’aire de manera sistemàtica en els últims anys. Uns nivells que l’OMS situa de la següent manera per als principals contaminants:

  • 15 micrograms per metre cúbic d’aire i dia per al PM2,5 (partícules en suspensió menors a 2,5 micres)
  • 45 micrograms per metre cúbic d’aire i dia per al PM10 (partícules en suspensió menors a 2,5 micres)
  • 25 micrograms per metre cúbic d’aire i dia per al NO2

Quan se superen aquests llindars s’afavoreix la contaminació i la baixa qualitat de l’aire, que es vinculen amb l’increment de malalties respiratòries i cardiovasculars, així com en un menor desenvolupament cognitiu dels infants que creixen a la zona contaminada. I això sense tenir en compte l’impacte de les emissions en el canvi climàtic, que potencia l’aparició de fenòmens climàtics extrems.

Per aquest motiu considero que moure’s d’una manera més sostenible no és només qüestió d’ideologia, sinó de compromís amb totes les persones que viuen a la ciutat. En aquest sentit, canviar al transport públic, a la bici o a caminar són solucions fàcils d’aplicar. I les Zones de Baixes Emissions (ZBE), si estan ben implementades (aquest és un condicionant important) i es combinen amb ajuts adequats, també poden ajudar.

"Hi ha motius importants de salut i de coresponsabilitat. L’OMS calcula que, al món, prop de 7 milions de morts prematures es deuen a una mala qualitat de l’aire i la Unió Europea estima que al nostre continent aquesta xifra arriba a les 238.000 morts prematures."

Ara, reconec que no sempre és possible fer el canvi a altres modes de transport per la tipologia de desplaçaments que fan moltes persones diàriament per entrar i sortir de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Les accions mencionades han d’anat complementades amb altres mesures que possibilitin que el transport públic, per exemple, sigui una opció real per a una bona part de la ciutadania. Som conscients que el sistema de mobilitat pública necessita millores i ha de fer un salt qualitatiu notable per poder absorbir a una part important de tots els desplaçaments que es fan en vehicle privat.

Però la resposta també pot venir per part de les empreses, implantant plans de mobilitat que ajudin al seu personal per arribar i marxar del seu lloc de treball. Oferir vehicles llançadora, fomentar els viatges compartits, instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics o híbrids o crear aparcaments per a bicicletes a les oficines són opcions que les empreses poden contemplar per ajudar al desplaçament dels seus treballadors i afavorir una bona qualitat de l’aire.

Com he comentat abans, es tracta de coresponsabilitat, d’implicar-nos des de tots els àmbits de la societat. La contaminació i la mala qualitat de l’aire és un problema que ens afecta de manera conjunta i que té un impacte negatiu en la nostra salut, en el medi ambient i també en l’economia. Cal reduir les emissions de contaminants i aconseguir que les ciutats siguin entorns sostenibles i respectuosos amb l’entorn. Només així podrem tenir unes zones urbanes adequades pel futur on s’hi pugui viure bé i es respiri un aire net.

 


 

Categories: 

Relacionats

Entrevista
Jaume Targa és director de la consultora 4sfera Innova.

Ens explica, durant la conversa amb Sostenible.cat, com la majoria de ciutats de Catalunya i Espanya superen els llindars de contaminació ambientals fixats per les directives europees.

Entrevista
Xavier Querol és professor d’investigació a l’IDAEA-CSIC

Xavier Querol ens parla de les morts prematures per la contaminació de l’aire que respirem i ens proposa algunes mesures per pal·liar la situació de forma urgent.

 
Notícia

Dels contaminants avaluats per la xarxa automàtica de la Generalitat de Catalunya l'any 2022, es compleixen la majoria d’objectius de qualitat de l'aire a la majoria de zones. L’ozó troposfèric (O3) presenten algun incompliment d’algun objectiu de qualitat de l’aire. Les PM10 i el diòxid de nitrogen presenten superacions dels valors límit en un punt de mesurament.

Butlletí