Compra pública sostenible: Catalunya avança connectada a la UE

Ambientòloga
07/06/2016 - 18:22

La introducció de criteris ambientals i socials en les licitacions públiques permet incorporar la sostenibilitat de forma progressiva i transversal en molts dels àmbits de la societat.

 

El poder de compra de les administracions, emprat de forma estratègica, promou directament les iniciatives d’economia verda, circular o baixa en carboni. D’aquí la importància legal, instrumental i política de la compra i contractació pública sostenible. A Catalunya, nombroses administracions ja han aprovat polítiques, acords i instruccions per incorporar els principis de la sostenibilitat en la contractació pública i desenvolupar nous models de governança.

Les accions locals guanyen projecció europea i internacional mitjançant la participació en xarxes com la Xarxa Europea de Contractació Sostenible Procura+” coordinada per l’associació internacional ICLEI – Governs Locals per la Sostenibilitat. Aquesta plataforma permet intercanviar experiències amb altres administracions capdavanteres, així com formar part de projectes europeus específics per implementar les polítiques de contractació sostenible més innovadores. Just enguany es compleixen 20 anys que l’ICLEI va iniciar les seves activitats per conscienciar sobre els beneficis de la compra pública sostenible i posar en contacte a tots els agents socials que la fan possible.

Ecoinstitut som socis estratègics de la xarxa Procura+ i, des de finals dels anys 90, acompanyem les administracions catalanes que, de forma pionera, impulsen canvis reals per millorar la seva gestió interna i l’eficiència en l’ús dels recursos naturals. Ho fem a través d’un assessorament proper que té per objectiu la transformació profunda i continuada de la forma de fer de les organitzacions.

L’experiència de l’Ajuntament de Barcelona en el projecte europeu SMART-SPP - Innovació a través de la contractació pública (2008-2011) és un bon exemple de com, la compra pública innovadora i baixa en carboni, esdevé un instrument estratègic per resoldre els reptes que afronta la ciutat al mateix temps que promou la innovació empresarial local i global. Durant el període que va durar el projecte, des d’Ecoinstitut vam prestar suport perquè l’ajuntament dugués a terme contractes de productes i/o serveis energèticament eficients especialment innovadors. Mitjançant la realització de seminaris amb fabricants i distribuïdors -el que es coneix com a diàleg previ amb el mercat- vam comprovar la incidència que les administracions tenen per tal d’impulsar l’oferta de productes respectuosos amb el medi ambient.

Un altre exemple és la participació del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) en el projecte europeu GPP2020 - Contractació pública per a una economia baixa en carboni, recentment finalitzat (2013-2016). Des d’Ecoinstitut, en aquest cas, hem treballat de la mà dels socis catalans per incorporar la perspectiva ambiental en les licitacions i capacitar les persones responsables de la contractació perquè apliquin la contractació verda de manera autosuficient. Altres administracions com el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA), la Diputació de Lleida o l'AMB, s’han involucrat per arribar al màxim d’autoritats catalanes. L’organització de jornades d’intercanvi entre responsables de contractació ha estat un element clau per difondre les contractacions amb criteris d’eficiència energètica i baixes emissions de CO2.

Finalment, la participació catalana en el projecte europeu en curs SPP Regions – Xarxes regionals per a la compra pública sostenible (2015-2018), promou la creació de xarxes regionals europees d’administracions locals per elaborar licitacions amb solucions eco-innovadores. La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat assumeix el repte de cooperar amb altres xarxes regionals europees en la implementació i transferència de coneixements sobre pràctiques de compra sostenibles i innovadores. D’entre els resultats esperats, destacar la publicació de 42 plecs eco-innovadors centrats en l'ús d’energia en els edificis públics, els vehicles i el transport, i els serveis d’alimentació i càtering. També s’exploraran les possibilitats de la compra conjunta per facilitar els procediments de contractació en municipis petits i obtenir preus competitius. Actualment l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) està treballant en un acord marc pel subministrament d’energia elèctrica amb energia 100% verda, de manera que els ens locals de Catalunya podran adherir-s’hi i complir amb els objectius de l’Estratègia Europa 2020.

Amb tot, es fa evident l'esforç creixent de les administracions públiques catalanes per reduir l’impacte que ocasionen les compres de béns i contractacions de serveis sobre la salut de les persones i el medi ambient. Malgrat això, el principal repte és normalitzar les iniciatives pioneres i multiplicar-les de forma generalitzada.

Com a membre actiu de la xarxa europea Procura+ des de la seva creació, soci estratègic i actor multiplicador, a Ecoinstitut tenim la tasca de ser el nexe entre els membres catalans i espanyols i la xarxa europea, per promoure la seva participació en les activitats organitzades (grups de treball, seminaris, conferències, formacions, projectes, etc.) i compartir bones pràctiques. Una de les darreres oportunitats de col·laboració proposada per l’ICLEI, és l’anomenada “agermanament entre ciutats” o “twinning” -en anglès-, per facilitar l’aprenentatge mutu entre dos dels seus membres envers la compra sostenible i innovadora.

Autores: Bettina Schaefer i Gemma Salvador Obiols

 


Categories: 

Relacionats

Article

El Consistori reforça el seu compromís amb el desenvolupament sostenible a través de la seva adhesió al Pla d'Acció de Compra Pública Verda de la Generalitat de Catalunya 2022-2025

Article

El projecte SOULFOOD recull l’experiència de productors agrícoles locals per tal de desenvolupar solucions digitals per lluitar contra el malbaratament alimentari.​

Notícia

Nadal és un moment en què hi ha un fort augment del consum, tant en la compra de regals, menjar com begudes o elements ornamentals. També es generen més residus, hi ha més desplaçaments i es poden desencadenar despeses energètiques. 

Butlletí