Gemma Salvador Obiols

Llicenciada en Ciències Ambientals (2002, UAB) i amb un Màster en Intervenció i Gestió del Paisatge (2007, UAB) forma part d'Ecoinstitut SCCL des de 2009 i és sòcia de la cooperativa des de 2013.

Càrrec: 
Ambientòloga

Darreres aportacions

La introducció de criteris ambientals i socials en les licitacions públiques permet incorporar la sostenibilitat de forma progressiva i transversal en molts dels àmbits de la societat.