Un estudi valorarà la utilització de la fracció orgànica de residus per a adob hortícola

14/11/2007 - 00:00
L'Institut d'Investigació i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) de Cabrils està duent a terme un estudi per conèixer la viabilitat que pot tenir la fracció orgànica de residus per a adob de conreus hortícoles. A més de l'IRTA, en aquest estudi també hi participa l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB), la Federació d'Agrupacions de Defensa Vegetal SELMAR, l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA). L'objectiu del projecte és obtenir, per una banda, informació sobre les propietats i característiques del compost orgànic per ser utilitzat correctament a l'agricultura; i per l'altra mentalitzar tant als agricultors com a la societat general, dels beneficis productius i mediambientals de la seva utilització. Per tal de dur a terme aquest projecte, s'està realitzant una prova pilot a la comarca del Maresme, una comarca tradicionalment agrícola sotmesa a una forta pressió urbanística i industrial exercida per la seva proximitat a Barcelona. Una agricultura més sostenible al Maresme Al Maresme existeixen actualment 3.428 hectàrees de producció hortícola. Segons els promotors, 'és necessari, per tant, mantenir aquesta activitat (majoritàriament hi ha empreses familiars amb un índex de plana ocupació del 70%), però sobretot reconduint-la cap a una pràctica més sostenible que li confereixi un valor afegit de qualitat ambiental i frescor del producte'. L'IRTA creu que la utilització de compost procedent de la fracció orgànica dels residus municipals aportarà un benefici ambiental a la comarca i possiblement econòmic als agricultors, a més de justificar socialment l'esforç que comporta als ciutadans efectuar la recollida selectiva dels residus urbans. Valorar un material reciclat Per tal de dur a terme aquest estudi es realitzaran diversos tractaments (fertilització mineral, compost, combinació fertilització mineral + compost) per avaluar els possibles efectes sobre la producció i la qualitat dels cultius, el consum d'aigua i les propietats de la terra. Aquests tractaments també permetran conèixer els efectes en el contingut de matèria orgànica, l'estructura, la capacitat de retenció d'aigua i la capacitat d'intercanvi catiònic. Simultàniament també es realitzarà un estudi ambiental mitjançant la metodologia de l'Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) de les repercussions que pot tenir sobre el medi ambient la possible substitució de fertilitzants minerals per aplicació de compost. Font: DARP.

Relacionats

Butlletí