Tots els horts urbans del parc del Turó de Can Mates de Sant Cugat tenen ja adjudicataris

28/10/2007 - 00:00
L'Ajuntament de Sant Cugat ha adjudicat també a persones jubilades o entitats de la ciutat els 9 darrers horts que restaven per lliurar. Els 21 horts urbans habilitats al parc del Turó de Can Mates han estat ja adjudicats a una persona jubilada o a una entitat. L'Ajuntament va adjudicar divendres passat els 9 horts que, en la primera convocatòria, no es van poder lliurar per manca de sol·licituds. En aquesta segona convocatòria s'han presentat 17 sol·licituds. Cal recordar que a la primera convocatòria es van adjudicar 9 horts urbans, dels quals finalment se'n van lliurar 8 perquè dues persones van decidir compartir-ne un. En aquella mateixa convocatòria, l'Ajuntament es va quedar 4 horts per utilitzar-los amb finalitats pedagògiques i socials. En aquest sentit, cal recordar que les bases d'adjudicació dels horts disposaven que els sol·licitants han de tenir 65 anys o més, o bé acreditar la condició de jubilat. D'altra banda, també podien sol·licitar aquests horts les entitats locals o grups ciutadans que acreditin utilitzar-los amb finalitats de caire pedagògic, terapèutic i/o social. Els 21 horts urbans, que estan situats al costat de la masia de can Rabella, tenen una superfície d'entre 73 i 161 metres quadrats. Un cop adjudicats tots, es crearà una llista d'espera (per si hi ha alguna baixa) que restarà oberta fins a la convocatòria d'un nou procés d'adjudicació. La durada de la llicència d'ocupació d'aquests horts és de dos anys. Aquest termini podrà ser prorrogable dos anys més mitjançant acords anuals. Passat el límit màxim de quatre anys d'adjudicació, els usuaris hauran de tornar l'hort. Transcorreguts els quatre anys, els usuaris que desitgin continuar tenint un hort hauran de tornar a concursar per obtenir una nova adjudicació. Els usuaris dels horts han de consignar una fiança inicial de 200 euros i un cànon anual de 120 euros. A més a més, han de pagar el consum d'aigua.

Relacionats

Butlletí