Terrassa inaugura 30.000 metres quadrats de parcs i jardins a Can Roca

05/09/2005 - 00:00
La nova urbanització de Can Roca II, a Terrassa es va inaugurar el dissabte 7 de maig, amb una festa amb espectacles, jocs i tallers, que va servir per estrenar el parc de les Nacions Unides. La urbanització del sector conegut com a Can Roca II, amb una superfície de 136.000 m2, cohesiona i integra tres nuclis de població fins ara separats: la primera fase de Can Roca, els anomenats grups de Sant Eloi i el Pla del Bonaire. Els dos primers, juntament amb l'àrea de nova creació, configuren un nou barri, Can Roca, que queda delimitat per la ronda de Ponent, l'avinguda de Lacetània, el carrer de Berga i l'avinguda de Béjar, i que serà un dels pols de creixement de la ciutat en els propers anys. A la zona està prevista la construcció d'habitatges, equipaments públics i, el 2008, una estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que connectarà el barri amb el centre de la ciutat i amb altres poblacions. El projecte de Can Roca II ha incorporat els darrers avenços tècnics en matèria d'urbanització, i conté els elements necessaris per a considerar-lo modèlic a nivell urbanístic, de mobilitat i sostenibilitat, segons l'Ajuntament. En aquest sentit, tota la zona ha estat concebuda com a 'zona 30' és a dir, un àrea per a passejar, amb tots els elements de reducció de la velocitat, limitada a 30 km/h per garantir uns carrers segurs per circular, i amb un carril bici al carrer de l'Estatut. Tot l'espai s'ha dissenyat incorporant mesures d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda o altres discapacitats. A més, s'ha emprat asfaltat sonoreductor a tota la zona. La xarxa d'aigües pluvials està separada de les fecals, millorant així la gestió de la resta de la xarxa de clavegueram i de la depuradora. El Parc de les Nacions Unides, de 30.000 m2, és el tercer més gran de la ciutat. Gairebé tota la superfície és de gespa, amb alguns camins per a vianants, arbrat, zones de matolls i àrees de jocs Font: Terrassa.org

Relacionats

Butlletí