Terrassa aprova l'adquisició de dos camions de recollida lateral amb un sistema de compra més àgil

05/05/2017 - 13:51

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa va donar llum verda a l'adquisició de dos nous camions per a l'ampliació de les rutes de recollida lateral de reisuds sòlids mitjançant l'ús d'un sistema que s'utilitza per primera vegada i que simplifica els tràmits i permetrà que els vehicles estiguin disponibles en un termini més curt de temps.

Aquesta adquisició resulta fonamental per a la implantació d'una tercera ruta de recollida lateral a la ciutat, ja que els tres camions que hi ha en l'actualitat no podrien fer front a una nova ruta, que inclou les cinc fraccions de residus.

La novetat d'aquest sistema és la institució amb la qual s'estableix el lligam per dur a terme l'adquisició. En aquesta ocasió, una adhesió a la Central de Contratación del Estado -organisme que s'inscriu dins la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-, permetrà accedir al seu catàleg de productes. Entre el ventall de béns pels quals aquesta central de compra ja ha fet la licitació hi ha una categoria de "vehicles industrials", i entre aquests vehicles industrials hi ha els camions recol·lectors compactadors de càrrega lateral per a la recollida de residus sòlids, que són els que necessita el servei de neteja i recollida de residus.

L'adquisició dels dos vehicles mitjançant l'adhesió als contractes de la Central de Contratación del Estado, permet agilitzar el procediment. Donat que aquest organisme, dependent del Ministerio de Hacienda, ja ha realitzat els processos de licitació dels contractes de compra, l'Ajuntament no està obligat a fer aquest procés si adquireix els vehicles ja licitats. Com que en aquest cas els vehicles encaixen completament amb les necessitats del servei de neteja i recollida de residus resulta convenient adherir-se a aquesta fórmula. L'Ajuntament ja havia utilitzat aquest sistema de compra mitjançant l'adhesió a grans contractes d'altres institucions, com ara per la compra d'escombradores i furgonetes sota el paraigua de l'Associació Catalana de Municipis (ACM). En tot cas, les experiències que s'han pogut recollir a altres entitats municipals que sí que han fet adquisicions a través la Central de Contratación del Estado han estat satisfactòries.

Aquesta modalitat de compra permetrà una reducció al voltant de 3 o 4 mesos en la recepció dels vehicles, el que significaria que el termini des que es faci l'encàrrec fins que es rebin els vehicles seria d'uns 6 o 7 mesos.

Per tal d'accedir a aquest sistema de compra el Ple municipal ha hagut de votar i aprovar la signatura d'un conveni marc genèric d'adhesió a la Central de Contratación del Estado i un altre conveni marc específic de voluntat d'adquirir productes de la categoria "vehicles industrials". 


 

Categories: 

Relacionats

Article

L'Ajuntament de Terrassa posa en marxa una campanya de sensibilització sobre la recollida de matèria orgànica amb l'eslògan "És molt fàcil! Si es menja… a l'orgànica!".

Notícia

Al marró, només l’orgànica. Aquest és el lema de la nova campanya que impulsa l’Ajuntament de Rubí amb l’objectiu de perfeccionar la recollida de la fracció orgànica. Amb aquesta iniciativa es pretén conscienciar la ciutadania que cal reduir la presència de residus impropis ─tots aquells que es llencen a un contenidor que no correspon─ al contenidor marró. I és que aquesta barreja provoca uns costos ambientals i econòmics que afecten a tothom.

Notícia

Des de dimarts 1 d'octubre s'ha iniciat el nou servei de recollida de residus i de neteja viària, amb major freqüència de pas en la recollida i la incorporació d'una tercera escombradora, entre moltes altres millores. Amb el nou operador, la freqüència de recollida de residus s'aplicarà immediatament. El nou contracte duplica la freqüència de la recollida d'envasos i augmenta la freqüència de la recollida de paper i cartó, que es farà dos cops les setmanes parells i un cop, les senars.

Butlletí