Teià posarà en marxa la tercera planta solar pública

04/03/2023 - 08:12
Panells a l'Ajuntament de Teià

Panells a l'Ajuntament de Teià

Mitjançant aquesta actuació, que se suma a les ja realitzades a l’edifici de l’Ajuntament i el poliesportiu, el municipi augmenta la seva aposta per l’autosuficiència i per reduir la importació d’energia procedent de la xarxa a partir de recursos renovables i autogestionables.

La Junta de Govern Local celebrada el passat 12 de gener va aprovar inicialment el projecte per instal·lar una planta solar fotovoltaica a l’Escola El Cim redactat per Enginyeries EngiVert. Es tracta d’un sistema de producció d’energia per a l’autoconsum que s’ubicarà sobre la coberta del nou l’edifici d’educació infantil (a la fotografia, identificada amb color groc).

La regidora de Medi Ambient, Montse Riera, explica que aquestes mesures s’inscriuen en el marc de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides: “En concret, l’ODS 13 sobre l’adopció de mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes”. La responsable municipal també destaca el compromís de la Diputació de Barcelona, que ha finançat les actuacions amb prop de 50.000 euros procedents del Programa específic de resiliència local del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

 

Característiques de la planta

La nova instal·lació trigarà dos mesos a entrar en funcionament des del moment que s’iniciïn els treballs.

La planta seguirà una orientació sud-est de 44 graus i tindrà una inclinació de 15 graus. El generador solar constarà de dos inversors, cadascun dels quals donarà cobertura a un parell de subcamps de plaques.

En total s’hi instal·laran 75 panells solars de 2 metres d’altura per 1 metre d’amplada, amb una potència pic instal·lada de 29.250 kWp i una producció anual prevista de 40.181 quilowatts hora (kWh). A grans trets, es calcula que la instal·lació serà excedentària; és a dir, que cobrirà la demanda pròpia de l’equipament durant tot l’any i generarà cada mes un excedent energètic que serà injectat a la xarxa general.

L’autoconsum estimat oscil·larà entre els 1.348 kWh del mes de desembre i els 4.376 de juliol. En còmput anual, es preveu que la planta insufli a la xarxa 5.887 kWh, que la companyia elèctrica té l’obligació de compensar la diferència.

 

Monitoratge i control remot

Els quadres de protecció i comandament dels inversors inclouen un interruptor magnetotèrmic automàtic i un descarregador de sobretensions de xarxa. Dels quadre sortirà un línia que es connectarà al quadre general de l’edifici.

La instal·lació comptarà amb un sistema de monitoratge via Internet que enregistrarà les dades dels inversors i que disposarà d’un port connectat a un servidor per supervisar-ne el funcionament remotament. Aquest dispositiu també garantirà en temps real que la instal·lació funcioni en règim d’autoconsum i en limitarà la potència en cas que la producció sigui superior al consum de l’edifici.

 

Pressupost i garantia

El pressupost d’aquesta actuació és de 47.412 euros (IVA inclòs). L’import inclou el transport, muntatge i posada en funcionament de la instal·lació, la seva legalització davant del Departament d’Empresa, la monitorització de la producció via Internet, les tasques de conservació del primer any, així com la redacció d’un pla de manteniment.

Tant els elements subministrats com la instal·lació en el seu conjunt estaran protegits davant defectes de fabricació, manipulació o disseny per una garantia de dos anys; excepte els mòduls fotovoltaics, que tindran una garantia serà de 15 anys a partir de la data de la signatura de l’acta de recepció.

 

La primera, a l’Ajuntament

La primera planta solar de titularitat municipal es va instal·lar l’any passat al terrat de l’Ajuntament, d’acord amb el projecte redactat per Vivim Solar. En aquest cas, el nombre de mòduls ascendeix a 18, amb una potència pic instal·lada de 6.120 kWp i una generació fotovoltaica estimada de 9.168 kWh anuals, amb puntes de 371 kWh al desembre i de 1.164 al juliol.

Com en el cas anterior, el control de la producció, del consum de xarxa i dels excedents es fa mitjançant un sistema de software per control remot incorporat a l’inversor de la instal·lació. El cost d’aquesta actuació va ser de 20.998 euros (IVA inclòs).

 

La segona, al poliesportiu

La segona instal·lació es va fer a la coberta del pavelló poliesportiu, també a càrrec de Vivim Solar. Es tracta d’un camp de plaques format per 43 unitats col·locades en un angle de 45 graus, amb una potència pic instal·lada de 15.910 kWp i un rendiment anual previst de 25.423 kWh, amb puntes de 1.346 kWh al desembre i de 2.719 al juliol. D’aquesta producció, es considera que 25.093 kWh seran autoconsumits directament pel poliesportiu i que 330 kWh seran injectats a la xarxa en forma d’excedents. La planta solar també està equipada amb un sistema de control remot i el seu cost total, claus en mà, va ser de 30.481 euros.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

La nova instal·lació, sumada al motor de cogeneració, permetrà estalviar uns 603.261 kWh.

Article

És una de les actuacions que s’està tirant endavant a través de l’encàrrec de gestió que l’Ajuntament de Manresa va fer a l’empresa pública per accelerar la transició energètica als equipaments municipals, i que ja ha permès instal·lar plaques fotovoltaiques a les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella i a la seu social d’Aigües de Manresa, a la Plana de l’Om, entre altres projectes

Article

És la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum pública més gran de Catalunya i s'ha inaugurat en el marc de la segona edició de l’e-Mobility Experience.

Butlletí