Tarragona aprova la nova licitació de la recollida

11/05/2023 - 08:39

El Consell Plenari de l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat la nova licitació del contracte de recollida de residus i neteja viària, que ja s'havia licitat l'últim trimestre del 2022 i va quedar desert.

En aquesta segona licitació es manté la filosofia, però s'estableixen canvis econòmics per fer front a la inflació i increments de preus i alhora recull els eixos principals resultants del procés participatiu de neteja.

Els principals canvis realitzats han estat un increment des del primer any dels recursos per a la recollida selectiva, un increment del percentatge de despeses generals; una més llarga amortització de les obres del parc de maquinària municipal i finalment, també s'allarga la vigència del contracte a deu anys, en lloc de nou; així com la incorporació del servei de platges amb el servei de neteja per tal d'optimitzar recursos.

Aquesta nova licitació ha passat tots els tràmits legalment establerts com l'aprovació de l'estructura de costos pel plenari de 27 de gener del 2023, la informació pública dels costos, l'informe favorable del Comitè de Preus de la Junta de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i l'informe favorable de la intervenció municipal.

Després de vint-i-dos anys sense un contracte totalment nou, resulta estratègic iniciar aquest nou procediment per tal d'obtenir uns nous serveis més adequats a la realitat urbanística i social del municipi i a les necessitats de neteja actuals. Mentre això no es resolgui l'empresa actual continuarà treballant, en règim de continuïtat.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

La campanya d’educació i sensibilització ambiental se centra aquest estiu al nucli de la Pineda.

Notícia

Instal·lada a la platja de l'Arrabassada de Tarragona una estructura en forma de peix per dipositar plàstics.

Notícia

El premi està adreçat als ens locals de la demarcació. El guardó reconeix projectes que vetllen per la protecció i millora de l’entorn natural. El termini per a presentar-se al premi finalitza el proper 2 d’octubre de 2023

Butlletí