Suport per a ecoauditories de residus per a les entitats del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

28/09/2004 - 00:00
En el marc del programa de suport a les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, la secretaria tècnica de l'Agenda 21 de Barcelona proposa a les entitats i empreses interessades l'endegament d'un procés participatiu d'auditoria dels residus, que doni com a resultat mesures concretes de minimització i millora de la gestió. El CEPA (Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius), amb una llarga experiència en el camp de la reducció dels residus, serà l'entitat animadora d'aquest procés i proporcionarà un assessorament continuat sense cost econòmic per a les organitzacions participants. Aquestes hauran d'assignar un equip de treball o responsable específic i estar disposades a dedicar-s'hi activament. Totes les organitzacions interessades en participar-hi poden fer arribar la seva sol·licitud a la secretaria de l'Agenda 21 entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre, indicant el nom de l'entitat, la persona responsable i les dades de contacte. Si el nombre de demandes supera les 10, se'n farà una selecció, segons informa la secretaria tècnica. Les sol·licituds acceptades es donaran a conèixer a finals de novembre, i les ecoauditories es desenvoluparan durant l'any 2005. Font: Info 21.

Relacionats

Butlletí