S'intensifica el control de l'accés motoritzat als camins de l'Anella Verda de Terrassa

10/05/2017 - 13:00

S'ha intensificat la vigilància sobre l'accés de vehicles motoritzats als camins de l'entorn natural de Terrassa i, més concretament, de l'Anella Verda, a través de l'organització d'actuacions coordinades de diferents cossos de seguretat.

En aquests dispositius de vigilància, que es plantegen com a controls aleatoris, participen membres dels Agents Rurals, Mossos d'Esquadra, Seprona de la Guàrdia Civil i Policia Municipal de Terrassa.

L'objectiu és detectar conductes que infringeixen tant la legislació autonòmica com les ordenances municipals. La presència de vehicles de motor circulant per camins no autoritzats, sense respectar els tancaments ni la normativa, destorba i provoca incidents a la resta d'usuaris i afecta negativament l'entorn. També provoca molèsties i pot arribar a ser la causa d'atropellaments de la fauna i danys a la vegetació quan s'obren nous senders.

La presència d'aquests vehicles als entorns naturals, com ara els camins de l'Anella Verda, està molt clarament determinat per la Llei de regulació de l'accés motoritzat al Medi Natural de Catalunya (Llei 9/1995, de 27 de juliol). Aquesta normativa no autoritza la circulació motoritzada per pistes d'amplada inferior a quatre metres i per aquells vials no autoritzats de manera expressa. Així mateix, prohibeix circular amb vehicle motoritzat camp a través i fora de camins i pistes delimitats a aquest efecte, pels tallafocs, les vies forestals d'extracció de fusta, els camins ramaders i pel llit sec i per la làmina d'aigua dels rius, els torrents i tota mena de corrents d'aigua.

En la mateixa línia, a Terrassa, l'Ordenança de bases de convivència democràtica a la ciutat recull la normativa anterior, i també estableix que no es pot superar la velocitat màxima de 20 km/h en la circulació per camins i pistes no pavimentats que siguin aptes per a la circulació motoritzada. En qualsevol cas, s'han de respectar les altres persones usuàries, especialment si són vianants, i els ramats, que gaudeixen de preferència.

A tall d'exemple, el passat dissabte, 22 d'abril, una actuació de control d'accés d'aquest tipus va deixar com a resultat la immobilització de tres vehicles -un quad i dues motocicletes-, amb la corresponent sanció per part de l'administració competent, la Generalitat de Catalunya, per comissió d'infraccions greus, concretament: circular, sense causa justificada, per vials no aptes per a la circulació motoritzada, o per les pistes i els camins delimitats en xarxes i itineraris sense disposar d'autorització específica; circular camps a través o fora de camins o pistes aptes per a la circulació. Les infraccions greus poden comportar una sanció que pot representar una multa econòmica entre 300 a 3.000 euros.


 

Relacionats

Notícia
Indicadors de Zona 30 als carrers del barri del Segle XX. | Font: La Torre

Indicadors de Zona 30 als carrers del barri del Segle XX. | Font: La Torre

L'Ajuntament de Terrassa ha implantat noves mesures de pacificació del trànsit als barris de Ca n'Aurell, Escola Industrial-Plaça Catalunya, Cementiri Vell, Sant Pere i Pere Parres per ordenar la mobilitat i millorar la seguretat dels vianants. En aquesta actuació, els cinc barris afectats són els que hi ha a la zona més pròxima a la futura Zona de Baixes Emissions (ZBE). 

Article

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha clausurat la pedrera Berta, ubicada entre Sant Cugat i el Papiol, després de l'ordre rebuda per la Generalitat per aturar els treballs d'aportació de terres que fins ara continuaven fent-se al sot a instàncies de l'empresa gestora Jaime Franquesa.

Article

L'Ajuntament de Terrassa posa en marxa una campanya de sensibilització sobre la recollida de matèria orgànica amb l'eslògan "És molt fàcil! Si es menja… a l'orgànica!".

Butlletí