S'aprova la directiva de responsabilitat ambiental, amb el principi de 'qui contamina, paga'

31/03/2004 - 00:00
La directiva sobre responsabilitat per danys mediambientals serà aprovada avui, amb tota probabilitat, pel Parlament Europeu, després d'intenses negociacions polítiques. El text aprovat finalment no acaba de convèncer ningú, però suposa, malgrat tot, una consecució històrica, ja que és un reconeixement del principi 'qui contamina, paga'. La idea és prevenir i reparar els mals causats a espècies o hàbitats naturals protegits, a les aigües i al sòl, tot i que en la seva concreció pràctica s'observen algunes excepcions. La directiva no s'aplicarà en cas de guerres, de fenòmens naturals, de riscos nuclears i en incidents en què la responsabilitat estigui inclosa en un conveni internacional. Aquest seria el cas dels vessaments de petroliers. De totes maneres, quan hi hagi hagut culpa o negligència de l'operador, s'aplicarà la directiva fins i tot si l'activitat no és expressament recollida en l'annex de la legislació. La directiva, 5 anys després de la seva entrada en vigor, s'aplicarà a tota activitat "ocupacional" que causi danys al medi ambient (i no sols les que proposava la Comissió Europea inicialment, com abocament a l'aigua, productes fitosanitaris, gestió d'abocadors, etc.) Pel que fa a les activitats cobertes per un Conveni internacional, en particular el transport marítim d'hidrocarburs o el transport de mercaderies perilloses per carretera o per tren, s'accepta que de moment no estiguin cobertes per la directiva, però només en el cas que el Conveni hagi estat ratificat i hagi entrat en vigor. En els casos en què el Conveni no hagi estat ratificat per la UE o pels Estats membres, i no hagi entrat en vigor, s'aplicarà aquesta directiva. A més, en 5 anys (després de l'entrada en vigor del text), la Comissió Europea avaluarà l'eficàcia dels Convenis internacionals vigents, i, si s'escau, revisarà aquesta directiva per aplicar-la a danys relacionats amb el transport marítim. Aquesta mateixa fórmula s'aplicarà als riscos nuclears. Més informació sobre aquesta directiva a Sostenible: 19/05/2003 El Parlament Europeu vol endurir la Directiva sobre responsabilitat ambiental 16/06/2003 Els ministres rebaixen la Directiva europea sobre danys ambientals

Relacionats

Butlletí