S'aprofitarà l'aigua de les fuites controlades de la canonada que porta l'aigua a la Trinitat

ATLL invertirà 750.000 euros per executar diverses actuacions
SOSTENIBLE
28/02/2008 - 00:00
Aigües Ter-Llobregat (ATLL) executarà en breu i de manera coordinada amb els ajuntaments –amb alguns dels quals s'han iniciat ja les converses– diverses actuacions per aprofitar l'aigua procedent de les fuites identificades en aquesta instal•lació, que té més de 40 anys i que actualment s'està desdoblant per aportar seguretat a l'abastament i garantia d'estanqueïtat.

Aquestes actuacions, que comportaran una inversió global de 750.000 € per part d'ATLL, permetran reaprofitar el 73% de l'aigua de les fuites identificades. Pel que fa a la resta, s'està analitzant la viabilitat tècnica d'altres alternatives, atesa la complexitat de la xarxa.

Cal recordar que la reparació de les fuites de la canonada només podria afrontar-se des del seu interior, raó que obligaria a efectuar al llarg de diversos mesos talls en el subministrament a més de 2,5 milions d'habitants.

Per això ATLL està executant els treballs de desdoblament de l'antiga canonada d'abastament (un aqüeducte de més de 21,9 km, i 3 m de diàmetre) que travessa la serralada Litoral fins a l'estació distribuïdora de la Trinitat, a Barcelona, amb un doble objectiu: d'una banda, aportar seguretat a l'abastament i, de l'altra, garantir l'estanqueïtat de la xarxa. Ja s'han executat tres quartes parts de la nova canonada. Actualment, s'està executant la darrera fase de l'obra, la més complexa i de major longitud i pressupost (més de 30 milions d'euros). Aquesta última fase finalitzarà l'estiu del 2009.

Les instal•lacions a executar són les següents:

Fuita situada al terme municipal de la Roca del Vallès Es realitzarà una canalització de la fuita amb un tub de polietilè d'alta densitat d'un diàmetre de 110 cm, d'aproximadament 2.000 metres, a fi de conduir-la fins a un dipòsit d'emmagatzematge desmuntable de 75 m³. El pressupost estimat de l'obra és de 90.000 €.

Fuita de la conducció al pou de l'antiga presa a Vallromanes Es canalitzarà la fuita a través d'una canonada ja existent de polietilè (160 cm de diàmetre) per conduir-la a un dipòsit d'emmagatzematge desmuntable de 75 m³. El pressupost estimat de l'obra és de 100.000 €.

Fuites situades al terme municipal de Tiana Es resoldrà mitjançant la col•locació d'un tub de polietilè d'alta densitat (160 cm de diàmetre), d'aproximadament 3.000 metres, que conduirà l'aigua fins a dos dipòsits d'emmagatzematge desmuntables de 100 m³. El pressupost estimat és de 180.000 €.

Fuita de la conducció al pou A-60 a Can Ruti (terme municipal de Badalona) Aquesta fuita va a la riera del Canyet, però prèviament s'ha barrejat amb aigua procedent de mines subterrànies. Aquí es construirà una bassa de recepció d'aigua procedent de la riera de Canyet i es connectarà mitjançant un tub de polietilè d'alta densitat (110 cm de diàmetre), d'aproximadament 2.000 metres, amb dos dipòsits d'emmagatzematge desmuntables de 100 m³. El pressupost estimat és de 200.000 €.

Fuita situada a l'indret de la font del Drapet (terme municipal de Sta. Coloma de Gramenet) Es construirà una canalització mitjançant tub de polietilè d'alta densitat (110 cm de diàmetre), d'aproximadament 1.000 metres, connectat a dos dipòsits d'emmagatzematge desmuntables de 100 m³. El pressupost estimat és de 180.000 €.
Etiquetes: