Sant Just Desvern aprova dues ordenances d'energia solar tèrmica i d'aprofitament d'aigües pluvials

20/06/2004 - 00:00
L'objectiu primordial d'aquestes ordenances, aprovades per l'Ajuntament de Sant Just Desvern, és 'contribuir localment a frenar el consum d'energia derivada de combustibles fòssils i vetllar per un ús racional de l'aigua ja que la tipologia edificatòria del municipi -informa el consistori- contempla molts edificis unifamiliars i una gran superfície enjardinada'. La nova ordenança municipal d'energia solar obligarà a tots els edificis de nova construcció o reforma integral a instal·lar plaques d'energia solar tèrmica per a la producció d'aigua calenta sanitària. L'aplicació d'aquesta ordenança es farà de forma gradual i serà d'obligat compliment el primer any als edificis plurifamiliars de més de 5 habitatges i als unifamiliars majors de 250 m2. Durant el segon any s'estendria a totes les construccions plurifamiliars i finalment durant el tercer any a la totalitat d'habitatges. A Sant Just s'han instal·lat uns 200 m2 de plaques solars corresponents a edificis municipals i promocions d'habitatges públics. Pel que fa a l'aprofitament d'aigües pluvials per a ús de reg, l'Ajuntament informa que es tracta de regular la construcció de dipòsits d'acumulació d'aigua de pluja en aquelles noves edificacions que disposin d'un espai lliure superior als 500 m2 i amb una superfície de coberta de com a mínim 100 m2. La capacitat del dipòsit estarà en funció de la superfície del jardí.

Relacionats

Butlletí