Sant Feliu de Guíxols presenta el procés de l'agenda 21

28/10/2003 - 00:00
El dimarts, 28 d'octubre, es presentarà davant de tots els ciutadans, associacions i entitats de Sant Feliu de Guíxols, el procés de l'Agenda 21 Local (A21L). L'acte es portarà a terme a la sala Abat Panyelles del Monestir, a les 20h. A Sant Feliu, el procés es va iniciar el mes de febrer passat i durant 9 mesos s'ha realitzat la primera fase del procés, l'auditoria, en la qual s'ha fet la recopilació i tractament de totes les dades disponibles del municipi, des de tots els punts de vista: ambiental, cultural, econòmic i social. A la següent fase, la Diagnosi, les dades de l'auditoria són interpretades, i s'identifiquen els principals problemes que ens allunyen de la sostenibilitat, així com també tots els punts favorables. És en aquesta fase quan s'inicia el procés de participació ciutadana. L'Auditoria i un esborrany de diagnosi seran presentades a tota la societat, per a què tothom les conegui i manifesti la seva opinió sobre quins són els problemes i com es poden solucionar. Es recolliran les idees i opinions, tot mirant d'arribar a consensos. La participació s'estructurarà a partir de:
Reunions sectorials (On es tractaran tots els aspectes de la diagnosi a cadascun dels sectors.) 1. Centres educatius 2. Entitats culturals, socials i esportives 3. Empresaris i comerciants 4. Asssociacions de Veïns Reunions temàtiques (On es tractaran uns temes determinats amb la participació de tothom.) 1. Territori i medi ambient (territori, mobilitat, producció de residus, consum energètic, etc.) 2. Qualitat de vida (cultura, educació, immigració, desigualtats, pobresa, etc.) Fòrum (Reunió plenària on es posaran en comú totes les idees i consensos debatuts a les reunions sectorials i temàtiques).
Posteriorment es consensuarà amb totes les forces polítiques municipals un esborrany de Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS), que és la recopilació d'un seguit de grans línies d'actuació o grans objectius, amb totes les propostes més detallades, així com la programació en el temps i el pressupost econòmic, i les quals també seran debatudes i consensuades amb la participació ciutadana. Aquesta participació, que es portarà a terme durant l'hivern, s'estructurarà de forma similar al detallat per a la fase de la diagnosi. El document definitiu del PALS resultat d'aquesta participació serà aprovat pel Ple municipal, com a compromís municipal de portar-lo a terme. Els pressupostos anuals hauran de contemplar les actuacions previstes per a cada any. La participació ciutadana continuarà en el futur mitjançant el seguiment de la portada a la pràctica del PALS, les revisions que periòdicament calgui portar a terme, i també en les adhesions o compromisos que es promouran durant aquesta fase cap al pla d'acció local per part de totes les entitats, sectors i ciutadans de la nostra ciutat.

Relacionats

Butlletí