Sant Cugat del Vallès posarà en marxa l'1 de maig la Zona de Baixes Emissions

26/03/2021 - 09:22

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’AMB creen la primera zona de baixes emissions local de la metròpolis amb la ZBE Rondes BCN com a referent. 

D’aquesta manera, seguint els mateixos criteris que la ZBE Rondes BCN, els vehicles als quals no els correspon distintiu ambiental de la DGT (0 / ECO / B / C) no podran accedir ni circular per la ZBE local de Sant Cugat de dilluns a divendres de 7 a 20 h.

Concretament, la ZBE local de Sant Cugat territorialment comprèn una àrea de 4 km2 del municipi i està delimitada per la carretera de Vallvidrera, la ronda Nord, l’avinguda de Roquetes, el carrer de Sant Crist Llaceres i el passeig de Valldoreix.

Les restriccions estipulades per l’Ordenança reguladora de la ZBE de Sant Cugat, que es portarà a aprovació definitiva al ple municipal del proper dilluns 15 de març, no afecten els vehicles amb autoritzacions especials. Queden exempts, per tant, vehicles dedicats al transport de persones amb mobilitat reduïda (VPMR) i els que es dediquen al transport de persones amb malalties, entre d’altres. L’AMB, però, recorda que els vehicles amb autoritzacions (llista completa disponible al Registre metropolità) també s’han de registrar i validar la pertinent autorització a zberegistre.ambmobilitat.cat i no ser sancionats.

Les sancions per incomplir l’ordenança se situen entre els 100 i els 500 euros segons si la infracció es considera lleu, greu o molt greu.

 

Presentació de la ZBE Sant Cugat

Amb les zones de baixes emissions locals, com és el cas de Sant Cugat del Vallès, volem seguir la petja i el precedent de la ZBE Rondes BCN, liderada per l’AMB i els 5 municipis que la integren, i seguir també el recorregut que tenen en aquest àmbit moltes ciutats d’Europa. L'establiment de la ZBE Rondes BCN també ha servit per desenvolupar el corresponent desplegament tecnològic i de normativa i la creació d’una senyalització comuna, que ha estat la referència per al desplegament de noves ZBE locals. També, complir el PMMU 2019-2024 i la Llei de canvi climàtic i transició energètica del Govern, que preveu i impulsa les zones de baixes emissions”, ha recordat Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB.

Des de de l’AMB es recorda que la nova Llei de canvi climàtic obligarà totes les ciutats d’Espanya de més de 50.000 habitants a establir zones de baixes emissions urbanes, com a mesura essencial per millorar la qualitat de l'aire i, en conseqüència, aconseguir un ambient més saludable per a la ciutadania d'aquests 148 grans centres urbans. “Amb la implantació de la ZBE Rondes BCN i les ZBE locals de la metròpolis de Barcelona, una vegada més, el món local continua estant a l'avantguarda de les mesures per al progrés social i econòmic en la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat de l'aire”, ha afegit Poveda.

La implantació de la ZBE és un pas més en la lluita contra el canvi climàtic, igual que fa poc menys d’un any ho va ser l’anella verda. Hem d’avançar cap a ciutats pacificades, que prioritzin la mobilitat sostenible i les persones per davant del vehicle privat. Som una ciutat molt extensa i amb moltes zones verdes, però la gent del nucli urbà, del centre, també té dret a respirar un aire més saludable”, ha refermat Mireia Ingla, alcaldessa de Sant Cugat.

L’Ordenança fa efectiu un dels objectius del Pla d’acció d’emergència climàtica perquè incideix directament en un dels principals eixos, com és el canvi en el model de mobilitat més sostenible. Un compromís clar en la reducció de les emissions que possibilitarà una millora en la qualitat de l’aire del nostre espai urbà, i farà que la nostra ciutat esdevingui més saludable amb una major protecció de les persones, el clima i la biodiversitat. És una acció de responsabilitat respecte a la salut  dels nostres veïns i veïnes i un repte per a Sant Cugat esdevenir la primera ZBE local”, ha exposat José Gallardo, regidor de Mobilitat i Transport de Sant Cugat.

 

Registre únic per a totes les ZBE de la metròpolis de Barcelona

L’AMB recorda que el Registre metropolità, el servei que permet inscriure els vehicles que no disposin de distintiu ambiental de la DGT i sol·licitar les exempcions i autoritzacions (permanents o diàries) per accedir i circular per l’interior de les zones de baixes emissions, és únic per a totes les zones de baixes emissions de la metròpolis de Barcelona. Els vehicles inscrits al Registre podran circular en qualsevol zona de baixes emissions de la metròpolis de Barcelona amb un únic tràmit.

Per tant, qualsevol persona amb un vehicle al qual no li correspongui distintiu ambiental de la DGT, sigui de Catalunya, d’Espanya o estranger, haurà de fer la corresponent alta i sol·licitud en aquest registre únic per poder accedir i circular per qualsevol zona de baixes emissions de la metròpolis de Barcelona, tant si és la ZBE Rondes BCN com qualsevol ZBE local.

Es tracta d’un registre únic, metropolità, centralitzat i vàlid per a totes les ZBE. Un cop et registres, el que obtinguis val automàticament per a totes les ZBE de la metròpolis”, apunten des de l’AMB, per tal de tenir una única eina de gestió, que es coordina des de l’organisme metropolità.

 

Calendari de moratòries per a la ZBE local de Sant Cugat

Tot i que la normativa d’accés i circulació és la mateixa que per a la ZBE Rondes BCN, la ZBE local de Sant Cugat del Vallès té un calendari de moratòries diferent per als cotxes, motos, furgonetes, camions, autobusos i autocars:

Per als cotxes (M1) o motos (L) als quals no els correspon distintiu ambiental de la DGT, el règim sancionador entrarà en vigor 6 mesos després de la publicació de l’Ordenança. És a dir, l’1 de novembre del 2021.

Per a les furgonetes, camions i autobusos (N1, N2, N3, M2 i M3) als quals no els correspon el distintiu ambiental de la DGT, el règim sancionador entrarà en vigor 12 mesos després de la publicació de l’Ordenança. És a dir, l’1 de maig del 2022. Hi ha una excepció per als vehicles de les categories N2 i N3 (camions grans de mercaderies) que circulin dins l’àmbit del Polígon de Can Magí, que tindran una moratòria de 5 anys (Annex 1). 

 

Subvencions per a la creació de ZBE locals

La ZBE local de Sant Cugat s’ha creat i fet realitat gràcies a la subvenció que l’AMB va llançar l’estiu passat destinada als ajuntaments metropolitans per impulsar la creació de zones de baixes emissions que restringeixin l’ús de vehicles contaminants a la metròpolis de Barcelona. En aquest cas concret, la subvenció de l’AMB ha estat de 100.000 €, l’import màxim subvencionable.

Per a aquesta primera convocatòria de subvencions per als ajuntaments, l’AMB va preveure un import de 500.000 €, per distribuir entre el 2021 (300.000 €) i el 2022 (200.000 €). L’AMB pot finançar fins a un màxim del 50% del pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) i fins a un màxim de 100.000 € per ajuntament metropolità. A banda de Sant Cugat, Sant Joan Despí i Ripollet han estat els altres dos municipis metropolitans que han sol·licitat la subvenció i estan en tràmits per crear zones de baixes emissions locals d’aquestes característiques.

 

Model metropolità de ZBE

Més de 220 ciutats europees ja tenen zones de baixes emissions per lluitar contra la contaminació atmosfèrica i apostar per la sostenibilitat i la salut. L’AMB, després de desplegar la ZBE Rondes BCN, la més gran i ambiciosa del sud d’Europa, continua avançant en el desplegament de noves zones de baixes emissions a la metròpolis de Barcelona, com ja preveu el PMMU 2019-2024 i l’Acord per a una nova mobilitat metropolitana després de la covid-19.

En aquesta línia, el model metropolità de zones de baixes emissions segueix avançant amb una senyalització comuna, un model de càmeres únic, les mateixes exempcions, una centraleta d’informació, ubicada a AMB Informació, i el registre únic.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia
Especial Congrés de Qualitat de l'Aire

La segona jornada del Congrés de Qualitat de l'Aire reivindica més mesures, informació acurada i posar la ciutadania al centre.
Notícia
Especial Congrés de Qualitat de l'Aire

S'ha celebrat el tercer Congrés de Qualitat de l'Aire a Sabadell. Les cinc administracions organitzadores prioritzen garantir la salut pública amb exigents plans d’acció en mobilitat i les zones de baixes emissions.

Notícia

L’Ajuntament de Castelldefels crea una comissió per analitzar la casuística i les afectacions després de veure el nou decret de la Generalitat de Catalunya i les sentències contràries a l’aplicació del reglament a Barcelona

Butlletí