Sant Boi inaugura 41 horts lúdics, amb activitats d'educació ambiental

26/08/2003 - 00:00
L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha inaugurat 41 horts lúdics, ubicats en un espai públic situat a la zona industrial. D'aquestes 41 unitats de conreu, 11 parcel·les tenen una superfície de 80 metres quadrats, i les 30 parcel·les restants tenen una superfície de 100 metres quadrats. La iniciativa ofereix cobertura a una nova demanda social, procedent de la gent gran que volen ocupar en aquests horts lúdics el seu temps de lleure. Aquesta necessitat es va recollir en l'Agenda 21 Local que va incloure l'activitat dels horts lúdics en el seu Pla d'acció amb la finalitat de generar un model d'oci alternatiu, social i saludable, complementat amb activitats d'educació ambiental: visites d'escoles, cursets d'horticultura respectuosa amb el medi, d'estalvi d'aigua, reciclatge, compostatge, etc. El conjunt d'horts lúdics disposaran d'unes instal·lacions on es centralitzaran les distribucions de les xarxes de serveis, els contenidors de recollida selectiva, els serveis sanitaris, i els magatzems de productes i de materials. Cada parcel·la disposa d'un comptador d'aigua i una aixeta. L'ús de les parcel·les és exclusivament agrícola, admetent-se com a única excepció, el conreu de plantes de jardineria. L'adjudicació de l'ús d'aquests horts lúdics s'ha fet a persones majors de 55 anys, pensionistes o jubilades, i residents al municipi de Sant Boi de Llobregat. També es contempla la possibilitat d'adjudicació a grups o col·lectius que acreditin un objectiu de caire pedagògic, social o terapeútic. L'ús de cadascun dels horts lúdics té una durada màxima de 5 anys, prorrogable per períodes d'1 any i fins a un màxim de 10 anys, comptats des de la primera data d'atorgament. En una segona fase, segons informa l'ajuntament, es crearan altres 24 horts lúdics o més si l'experiència resultés tan positiva com la demanda existent a l'actualitat fa preveure.

Relacionats

Butlletí