S'amplia i millora el servei gratuït de recollida de mobles vells a Santa Coloma de Gramenet

10/04/2018 - 08:08

Fa uns dies es va estrenar un nou camió de major capacitat per reforçar el servei gratuït de recollida de mobles i trastos vells a domicili.

Aquesta millora, unida a la recent ampliació de dues persones de l'equip que realitza aquesta feina, suposa que actualment són ja cinc els camions en servei i deu les persones que ho presten.

La creixent demanda de la ciutadania feia necessari que l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ampliés la partida econòmica destinada a l'anomenada recollida de voluminosos. El cost anual d'aquest servei és actualment de 472.291 €, i l'empresa adjudicatària és Corporació CLD. Hi ha cinc equips que treballen per tota la ciutat: quatre en el torn de matí i un en el de la tarda, que presta servei en el districte tercer (barris del Singuerlín, la Guinardera, Can Franquesa, les Oliveres, Can Calvet i la Serra de Marina).

El servei gratuït de recollida de mobles vells i altres objectes voluminosos col·labora amb els veïns i veïnes de la ciutat recollint i transportant aquests materials sobrants a una planta de reciclatge, on una vegada tractats poden reutilitzar-se en la seva major part per a la fabricació de panells de contraxapat o com a combustible. No és un servei per a empreses. Si aquestes últimes són instal·ladores (per exemple, de mobiliari de cuina), han de fer-se càrrec del material vell. cal recordar que el procediment per obtenir aquest servei és mitjançant una trucada telefònica prèvia al número 93 385 73 12, que atén de dilluns a divendres en horari continu de 8.00 a 18.00 hores. A través d'aquesta trucada s'acorda el dia i l'hora en què es produirà la recollida, així com les instruccions per fer-la en les millors condicions perquè no s'alteri el pas de vehicles o vianants a la via pública.

L'any passat es van recollir 1.824 tones de residus en aquest concepte, la majoria fruit de les més de vuit mil recollides concertades telefónicament.la demanda del servei de recollida de mobles ha anat en creixement en els últims anys gràcies a l'augment de la col·laboració de la població.

No obstant això existeix a la ciutat un grau d'incivisme que fa que encara es vegin objectes o mobles abandonats a la via pública de manera indiscriminada. Per esmorteir aquest incivisme, hi ha un equip del servei de recollida d'actuació pal·liativa que treballa tots els dies de la setmana.

Les ordenances municipals prohibeixen expressament l'abandó de mobles i voluminosos fora dels punts autoritzats. Per evitar que es produeixin aquestes actituds incíviques, la Policia Local té autoritat per identificar i sancionar a les persones que ho facin.

Si alguna persona desitja desprendre's pel seu compte d'algun moble o trast també pot adreçar-se a la deixalleria municipal de la carretera de la Roca.


 

Categories: 

Relacionats

Article

L’ activitat, que compta amb la col·laboració del Casal Salesians Sant Jordi-PES la Mina i l’Associació Casal infantil la Mina, s’emmarca en la campanya municipal iniciada fa uns mesos sota el lema “Així, m’agrada!” que es proposa millorar el civisme i el reciclatge a la ciutat.

Notícia

La campanya “Organitza’t amb l’orgànica!” per tal de poder arribar a tots els habitatges, es farà mitjançant visites porta a porta que s’iniciaran aquest setembre al barri de Sant Adrià Nord i s’allargaran fins el pròxim mes de febrer per arribar a tots els barris del municipi. A cada visita es donarà gratuïtament un «kit» de reciclatge per habitatge: un cubell reixat i una mostra de bosses compostables, per facilitar la correcta separació dels residus a la cuina, a més d’un díptic informatiu. En el cas de no trobar ningú a casa, es deixarà un avís amb la ubicació dels «Punts informatius» que s’habilitaran a tots els barris per lliurar els cubells .

Notícia

L’Ajuntament de Sabadell ha començat una campanya per informar la ciutadania de què cal fer per desfer-se dels objectes voluminosos que té a casa i que ja no vol fer servir. L’administració municipal ha editat 2 mil cartells i fulls de mà i aquesta setmana els ha començat a repartir a la zona sud de Sabadell. Concretament es deixen dins de les porteries dels blocs de pisos dels barris d’Espronceda, Campoamor i la Creu de Barberà. Posteriorment es continuarà amb el repartiment per altres barris, incloent els centres cívics i altres equipaments municipals.

Butlletí