Reptes de la gestió de l'aigua al segle XXI, a la revista Geologica Acta

23/09/2004 - 00:00
Prop del 18% de la població mundial no té accés a l'aigua potable, un recurs natural imprescindible per a la vida i també factor estratègic de tensió i competitivitat entre països. La problemàtica de l'aigua és una prioritat en l'agenda política internacional. En el futur, tot indica que l'accés a aquest recurs natural farà més crític encara el desequilibri entre països desenvolupats i tercer món. Gestió de recursos hídrics, factors econòmics, desalinització i reciclatge, exploració de nous aquífers, meteorologia i grans inundacions: de tot això en parla la revista Geologica Acta a l'edició titulada "Hydrological Research in Earth Sciences: Trends and challenges for the XXI Century". El volum presenta treballs d'investigació en àmbits de connexió entre la hidrologia i altres ciències de la terra, presentats per experts de tot l'àmbit internacional. A més, analitza també l'impacte de l'activitat humana sobre el cicle i la química de l'aigua, i a una escala més general, la diferent percepció que té la problemàtica de la gestió hídrica entre grups socials. Geologica Acta té per objectiu promoure la difusió de la recerca i l'intercanvi d'idees en el camp de les ciències de la terra a nivell internacional. Editada per Lluís Cabrera, catedràtic del Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines, la revista té el suport de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona i l'Institut de Ciències de la Terra "Jaume Almera" (CSIC). El número de setembre, amb més articles sobre el món de la geologia, ja és accessible online. Font: Universitat de Barcelona.

Relacionats

Butlletí