[REPORTATGE] Banca ètica, o com invertir sense contradir els nostres valors

13/11/2007 - 00:00
Normalment, a l'hora de triar en quina caixa o banc volem dipositar els nostres estalvis, obrir una hipoteca o domiciliar les factures, ens guiem per factors com ara la proximitat, els interessos que ofereixen, les comissions que ens cobren o les campanyes publicitàries. Però, què en sabem de com inverteixen les xifres milionàries que treuen d'aquestes operacions? Sovint, molt poc, perquè no és una informació fàcil de trobar. Quan s'investiga una mica, però, surten a la llum algunes dades que ens poden fer plantejar-nos si volem formar part d'aquest sistema. I si hi ha alternatives. En aquest context neix la banca ètica, que vol oferir els mateixos serveis que les entitats tradicionals, però assegurant els clients que respecten certes normes en el seu funcionament, i a l'hora d'invertir els diners. Banc o caixa d'estalvis? En principi, els bancs i les caixes d'estalvis són entitats ben diferents. Sobre el paper, els bancs són negocis privats amb ànim de lucre els beneficis dels quals són per als propietaris i accionistes. Per la seva banda, les caixes d'estalvis no tenen ànim de lucre ni accionistes, i estan obligades per llei a reinvertir bona part dels beneficis a través de l'obra social, en aspectes tan variats com activitats culturals, integració de col'lectius desafavorits o la conservació del patrimoni històric i natural. Però pel que fa al seu funcionament general, les diferències no són tan evidents. Ofereixen productes molt semblants (comptes i plans d'estalvi, fons d'inversió, crèdits hipotecaris o personals...) i inverteixen els diners que maneguen en altres empreses que els hi proporcionen més beneficis. I potser més sovint del que ens pensem, aquestes inversions potencien una sèrie d'indústries i accions amb greus conseqüències socials i ambientals. Banca, indústria militar i destrucció del medi La campanya 'BBVA sense armes', iniciada per l'entitat Justícia i Pau denuncia les entitats financeres que operen a l'estat espanyol i que participen en indústries militars o en empreses que no respecten els drets humans i l'entorn natural. Pel que fa al cas específic del BBVA, la campanya afirma que hi té inversions en diverses companyies de producció aeronàutica de material bèl·lic i en empreses de fabricació de munició, i que ha finançat l'exportació d'armes a països, com Israel o Malàisia, que no compleixen els codis de conducta marcats per la Unió Europea. En l'àrea de medi ambient, es destaca sobretot el finançament de l'oleoducte de crus pesats a l'Equador, que ha estat durament criticat per l'impacte sobre les reserves d'aigua i la jungla verge. La campanya també aporta dades sobre altres entitats, i fa públic un llistat de bancs i caixes que tenen connexió amb la producció d'armes, entre les que s'hi inclouen el Banc de Sabadell, Caixa de Catalunya i La Caixa. Principis de la banca ètica Davant de tot això, des de la dècada dels vuitanta es van començar a crear noves entitats que volen fer compatibles la rendibilitat i la millora de la situació social i ambiental. No es tracta de renunciar als serveis i beneficis que pot aportar el sistema financer, sinó d'establir una sèrie de criteris de funcionament i, sobretot, a l'hora de triar en quin tipus d'empreses i projectes s'inverteix el capital. A més, aquestes noves entitats, agrupades sota el nom genèric de 'banca ètica' faciliten que els clients tinguin un accés directe a la informació i, en alguns casos, que puguin participar en la presa de decisions. A més, tenen com un dels seus valors fonamentals facilitar la concessió de crèdits als col·lectius que sovint queden exclosos del sistema financer tradicional. La banca ètica respecta cinc principis bàsics:
- L'ètica aplicada, és a dir, la reflexió constant a l'hora de decidir les inversions i la concessió de crèdits. - La coherència, per no contradir en cap cas els valors bàsics. - La participació, de manera que les decisions es prenen de manera democràtica i els socis poden participar en la definició de les polítiques bàsiques de l'entitat. - La transparència, amb el compromís d'informar de manera periòdica de totes les activitats i conseqüències. - La implicació: no es tracta només d'evitar les inversions contràries als valors ètics, sinó de buscar les més positives per fer una societat millor.
Les inversions de la banca ètica A més de fugir de les inversions vinculades amb la indústria militar, la banca ètica garanteix que no participa en cap empresa relacionada amb la destrucció del medi ambient, l'experimentació amb animals, l'energia nuclear, la tala de boscos tropicals o l'agricultura amb manipulació genètica. Això, pel que fa als criteris mediambientals. En l'àmbit social, no participa en empreses dedicades a la pornografia, el joc, les que apliquen una gran discriminació salarial ni, per descomptat, les que empren ma d'obra infantil. Per contra, a l'hora de triar les inversions, la banca ètica valora els sectors que es caracteritzen pel respecte mediambiental, el control de la pol·lució, la reducció de la despesa energètica i la utilització de fonts renovables, la inserció laboral de diversos col·lectius socials, la igualtat de gènere, el comerç just i el consum responsable, entre d'altres. Opcions a casa nostra Per tenir una bona visió de les opcions de banca ètica és molt aconsellable consultar la informació que ofereix l'associació Finançament Ètic i Solidari (FETS), que agrupa més d'un centenar d'ONGs, fundacions, cooperatives i particulars que volen promoure el finançament ètic i solidari a Catalunya. Una de les entitats de banca ètica amb més renom ara mateix és Triodos Bank, d'origen holandès i amb una oficina a Barcelona, però que opera bàsicament a través d'internet i el telèfon. Triodos té l'estructura d'una entitat convencional, amb consell d'administració i les característiques d'una empresa privada. La diferència bàsica és que aplica els criteris ètics a totes les inversions que realitza, i que s'adrecen a sectors com les energies renovables, l'agricultura ecològica, la bioconstrucció, el turisme sostenible i iniciatives socials que promouen la inclusió de persones amb discapacitat, entre d'altres. Triodos ofereix productes semblants als de la resta de bancs, però amb informació periòdica sobre com i on s'inverteixen els diners. Per exemple, recentment ha creat un pla d'estalvi que destina part dels guanys a Amnistia Internacional, i té un 'Ecodipòsit' que col·labora amb Amics de la Terra, Ecologistes en Acció, Greenpeace, SEO/BirdLife i WWF-Adena. A més del compromís social i ambiental de les operacions financeres, Triodos també té una política mediambiental estricta per al seu propi funcionament que afecta l'optimització del consum de paper, l'adquisició de vehicles de l'empresa amb menor emissió de CO2 i la reducció del consum d'energia. Una altra entitat consolidada és la Fundación Inversión Ahorro Responsable (FIARE), creada originàriament al País Basc a partir dels principis de la Banca Popolare Etica italiana, una de les més importants del món en aquest àmbit. En aquest cas, el funcionament no és com el d'un banc tradicional, sinó molt més obert i participatiu. La junta directiva s'escull en assemblea, i els membres adquireixen participacions a partir de cent euros. La concessió dels préstecs s'avalua cas per cas i és té en compte l'impacte social i ambiental dels projectes que es financen. Després de la consolidació al País Basc, FIARE es centra ara en l'expansió a la resta de l'estat, i des de fa uns mesos s'ha constituït un nou grup a Catalunya, que molt aviat obrirà una oficina al barri de Gràcia de Barcelona. L'objectiu final és arribar a constituir una cooperativa de crèdit l'any 2010. COOP57, que també participa en aquest futur projecte de banca ètica a Catalunya, no és un banc ni ofereix serveis de banca minorista. És una cooperativa que agrupa 175 entitats i empreses (moltes de caire mediambiental) i 600 socis col·laboradors, que aporten capital i estalvi i reben finançament. La remuneració anual per als qui dipositen diners és del 2,4%, i es financen projectes de contingut social i ambiental, sobretot els que promouen el cooperativisme, l'associacionisme i la sosteniblitat. Unes altra opció, en la mateixa línia, és Oikocrèdit Catalunya, una associació d'una trentena d'ONGs catalanes que dóna suport a la cooperativa Oikocredit Internacional. Bàsicament es dediquen a captar fons aquí per invertir-los en projectes que afavoreixin les condicions de les persones las països més pobres mitjançant la concessió de crèdits. La participació en aquest cas es realitza a través de la compra d'accions que generen interessos anuals, però tampoc no ofereix cap dels serveis de la banca tradicional.

Relacionats

Butlletí