[PREMIS DIBA'06] Sant Sadurní d'Anoia: Projecte d'estalvi energètic 50-50

09/11/2007 - 00:00
Accèssit a la Millor Iniciativa Local per l'eficiència l'estalvi i el foment de les energies renovables per a municipis de 5.001 a 50.000 habitants El projecte 50-50 que l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ha implementat a l'IES Escola Intermunicipal del Penedès pretén que els propis responsables d'estalviar energia se'n beneficiïn, de forma col·lectiva, després. Això passa perquè el 50% de l'estalvi econòmic, fruit de les accions empreses pels seus usuaris, els hi és retornat, tant en increment del pressupost per l'any següent o bé inversions en espècie. L'altre 50% és un estalvi net a la factura energètica de l'ens que es fa càrrec dels costos, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia. Encara que és aplicable a qualsevol equipament públic on els usuaris finals de l'energia no es fan càrrec de forma directa de les despeses econòmiques que genera, el marc d'una escola és especialment idoni 'ja que a part d'assolir un estalvi energètic efectiu, la implantació del mateix programa incorpora l'educació ambiental al programa pedagògic de l'escola o institut', segons explica Albert Bel, tècnic municipal de medi ambient, en la justificació del projecte. El concepte 50-50 va néixer el 1994 a Hamburg, on va ser aplicat inicialment per a reduir el consum energètic de les escoles. Des d'aleshores més de 500 ciutats han adoptat la idea i hi han introduït millores amb gran èxit, i ja es pot considerar una iniciativa completament consolidada. Cal destacar que l'IES Intermunicipal de Sant Sadurní d'Anoia és la primera experiència 50-50 que s'aplica a l'Estat espanyol. Va néixer arrel de la preocupació per la qüestió energètica que molts ajuntaments van expressar en l'anomenada Declaració de Vilafranca del Penedès, en la que es van marcar uns objectius d'estalvi d'energia de l'1,5% anual. El projecte es reforça, a més, amb la instal'lació de la planta fotovoltaica de 5 kWp, de la qual s'espera una producció anual d'aproximadament 7.000 kWp Implicació comunitària Per portar el projecte a la pràctica s'ha implicat l'escola, a través de la direcció i el Consell Escolar i la Mancomunitat de municipis de l'Alt Penedès, ens gestor del centre. També s'ha creat l'equip 50-50, format per un grup d'especialistes en l'àmbit energètic, amb la funció de realitzar els càlculs tècnics i assessorar el centre educatiu. Aquest òrgan és independent del centre i assegurar la imparcialitat d'uns càlculs que s'acabaran traduint en un concepte monetari. La pròpia comunitat educativa ha creat la subcomissió 50-50 i el Comitè de Medi Ambient de l'escola, encarregats d'informar al Consell Escolar i presentar les propostes que es creguin necessàries. Per tal de portar a terme la difusió i conscienciació necessàries pel projecte s'han editat tot tipus de materials, des d'adhesius i rètols de bones pràctiques 'distribuïts estratègicament- fins a un plafó, una guia i fins i tot una pàgina web. Per realitzar tot això, l'institut s'ha gastat quasi 16.000 euros en dos cursos, encara que han comptat amb l'ajuda d'uns 11.000 euros de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat de La Diputació de Barcelona. Durant el curs anterior la despesa energètica va ser de 299.827 kWh, amb el cost de 17.053,3 euros; el que va suposar dins a 21,91 euros per alumne. Encara és d'hora per saber quin ha estat l'estalvi assolit, doncs fins a final de curs no es farà el recompte, però s'espera que la xifra final hagi valgut la pena.

Relacionats

Butlletí