Pla per protegir els pol·linitzadors silvestres a Catalunya

21/11/2023 - 09:00

Els insectes pol·linitzadors són molt importants per la preservació de plantes i cultius i un element clau pel futur del planeta. L'Institut Municipal de Parcs i Jardins participa, arran de la seva experiència en la naturalització de la ciutat de Barcelona, en un pla per a la seva conservació a Catalunya.

El Programa de Biodiversitat de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins participa en l’elaboració del Pla intersectorial de conservació de Pol·linitzadors silvestres a Catalunya (“PIPOL”, nom amb què es coneix el Pla).

Liderat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, aquest pla neix per dirigir, coordinar i divulgar les accions de conservació dels pol·linitzadors silvestres, tant des de l’administració pública com dels agents privats.

El pla és una eina per aplicar al nostre territori les determinacions que la Unió Europea ha establert en relació als pol·linitzadors, amb l’objectiu de garantir-ne la seva conservació, com a insectes clau en el futur del planeta, i la dels serveis ecosistèmics de pol·linització.

Els objectius i mesures específiques del pla es projecten en l’horitzó 2030. S’aposta per la seva cocreació amb la participació de diversos sectors implicats en la conservació dels pol·linitzadors silvestres, com són les administracions públiques d’àmbit local, gestors dels paisatges agraris i forestals, empreses vinculades a la producció de fitosanitaris, centres de recerca i universitats, entitats conservacionistes i sector apícola, entre altres.

Parcs i Jardins participa en aquest procés aportant la seva experiència en l’àmbit de la naturalització de la ciutat, emmarcat en un grup de treball específic per treballar objectius i mesures en l’àmbit urbà i periurbà.

Per altra banda, es vol involucrar a tota la ciutadania en el desenvolupament del pla i transmetre-li de manera senzilla i clara la importància dels pol·linitzadors silvestres, la pol·linització i les finalitats del PIPOL, així com involucrar els agents rellevant per la seva conservació. De manera que el pla es troba actualment, i fins a desembre de 2023, en un procés de participació obert a qualsevol persona interessada en participar-hi.

Al 2023, la Generalitat de Catalunya va publicar un informe on s’evidenciava el declivi generalitzat d’aquests insectes i la necessitat d’actuar de forma estratègica per revertir-lo.

Tant l’informe com el PIPOL proposen sis àmbits prioritaris d’actuació: la millora del coneixement dels pol·linitzadors, els espais naturals protegits i hàbitats naturals, el medi productiu agrari, el medi urbà i periurbà i les infraestructures, els productes fitosanitaris i la governança i implicació de la societat.

 


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

L’esdeveniment, que buscava promoure la sostenibilitat i conscienciació ambiental, amb especial atenció a l’ecosistema marí, va ser tot un èxit. En paral·lel, es va presentar el Llibre “El Futur que volem”.

Notícia

La sisena edició del Premi Nat distingeix Itsaso Vélez del Burgo, primatòloga i directora tècnica del Centre de Rehabilitació de Primats Lwiro (CRPL), a la República Democràtica del Congo, per la tasca de conservació dels primats, la qual combina amb la tasca humanitària en un país assolat per la guerra, la fam i les persecucions.

Acte

Butlletí