Parets fa els primers passos per disposar d'una ordenança contra les males olors de les indústries

26/04/2021 - 12:56

El ple de l'Ajuntament de Parets ha aprovat inicialment l'ordenança de protecció contra la contaminació odorífera. Es preveuen sancions de fins a 90.000 euros.

El ple de l'Ajuntament de Parets ha aprovat inicialment l'ordenança de protecció contra la contaminació odorífera. El punt ha comptat amb el vot a favor de tots els grups polítics municipals (16 vots), a excepció de Ciutadans, que se n'ha abstingut (1 vot). 

La regidora de Medi Ambient, Rosa Martí, ha destacat que "el control de les males olors és un tema complex" perquè les olors són "subjectives" i perquè no hi ha cap regulació estatal ni autonòmica. En aquest sentit, només alguns municipis de Catalunya han establert ordenances. Malgrat tot, el Consistori ha decidit regular-ho per evitar els "episodis de males olors" que es produeixen al municipi. 

Martí ha explicat que l'ordenança persegueix tres objectius: aconseguir que el medi ambient sigui de qualitat reduint les emissions de components que puguin molestar a les persones; garantir el dret a les persones a gaudir d'un medi ambient adient; i eliminar les molèsties produïdes per les olors. 

L'àmbit d'aplicació de l'ordenança queda circumscrit al sector industrial i a qualsevol activitat o instal·lació emissora de compostos amb potencial incidència olfactiva. La normativa no és d'aplicació en l'àmbit domèstic, on aquestes qüestions es regulen a través del Pla General i de l'ordenança de convivència. 

Quan hi hagi un episodi de molèstia d’olors, es farà la inspecció al punt d’immissió, és a dir, allà on es perceben les olors, i no pas on es generen. La inspecció es farà amb un aparell anomenat olfactòmetre dinàmic de camp, que determina in situ la concentració d’olor, a partir d’una unitat de mesura anomenada unitat d’olor europea, a través d’efectuar diferents nivells de dilució de l’aire ambient existent i olorós en aire net. La regidora Rosa Martí ha explicat que l'Ajuntament preveu utilitzar els aparells i els tècnics de la Diputació de Barcelona per fer aquestes anàlisis. 

La regidora Rosa Martí també ha anunciat que les empreses que sobrepassin els valors límits en un episodi d’olors, se’ls podrà requerir que facin un pla de gestió d’olors, que inclogui les fonts i processos emissors, la quantificació de les immissions i les mesures per reduir-les i per complir amb l’ordenança. També se’ls podrà obligar a instal·lar un sistema de monitoratge d’olors. Així mateix, es faran inspeccions perquè les empreses s’adaptin a la nova ordenança. Finalment, les noves empreses que vulguin instal·lar-se al municipi hauran de presentar una justificació teòrica conforme no sobrepassaran els valors límits establerts. 

L'ordenança inclou un capítol de sancions classificades en lleus, greus i molt greus i amb multes d'entre 1 i 90.000 euros. 

El text inicial de l'ordenança se sotmetrà a informació pública per un període de 30 dies perquè qui ho consideri pugui presentar al·legacions i reclamacions.


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

La principal conclusió del primer informe de l’impacte de la ZBE en la qualitat de l’aire és que l’entrada en vigor de les sancions el setembre de 2020 va suposar una millora ambiental del parc circulant a la ZBE, però no ha permès detectar un canvi apreciable en el nivell de l’NO2 a l’aire.

Notícia

Per primera vegada, un equip científic estima l'impacte de la reducció de la contaminació atmosfèrica pel confinament a la mortalitat de 47 capitals de província

Notícia

Els entorns de 155 centres educatius seran espais amb menys cotxes i, amb les actuacions previstes fins al 2022, es convertiran en llocs de trobada amb menys contaminació, més saludables i agradables. Les intervencions inclouen reduir el nombre de carrils i la velocitat de circulació, crear espais plaça amb elements de joc, reforçar la senyalització i instal·lar elements de seguretat. ​

Butlletí