Parets fa els primers passos per disposar d'una ordenança contra les males olors de les indústries

26/04/2021 - 12:56

El ple de l'Ajuntament de Parets ha aprovat inicialment l'ordenança de protecció contra la contaminació odorífera. Es preveuen sancions de fins a 90.000 euros.

El ple de l'Ajuntament de Parets ha aprovat inicialment l'ordenança de protecció contra la contaminació odorífera. El punt ha comptat amb el vot a favor de tots els grups polítics municipals (16 vots), a excepció de Ciutadans, que se n'ha abstingut (1 vot). 

La regidora de Medi Ambient, Rosa Martí, ha destacat que "el control de les males olors és un tema complex" perquè les olors són "subjectives" i perquè no hi ha cap regulació estatal ni autonòmica. En aquest sentit, només alguns municipis de Catalunya han establert ordenances. Malgrat tot, el Consistori ha decidit regular-ho per evitar els "episodis de males olors" que es produeixen al municipi. 

Martí ha explicat que l'ordenança persegueix tres objectius: aconseguir que el medi ambient sigui de qualitat reduint les emissions de components que puguin molestar a les persones; garantir el dret a les persones a gaudir d'un medi ambient adient; i eliminar les molèsties produïdes per les olors. 

L'àmbit d'aplicació de l'ordenança queda circumscrit al sector industrial i a qualsevol activitat o instal·lació emissora de compostos amb potencial incidència olfactiva. La normativa no és d'aplicació en l'àmbit domèstic, on aquestes qüestions es regulen a través del Pla General i de l'ordenança de convivència. 

Quan hi hagi un episodi de molèstia d’olors, es farà la inspecció al punt d’immissió, és a dir, allà on es perceben les olors, i no pas on es generen. La inspecció es farà amb un aparell anomenat olfactòmetre dinàmic de camp, que determina in situ la concentració d’olor, a partir d’una unitat de mesura anomenada unitat d’olor europea, a través d’efectuar diferents nivells de dilució de l’aire ambient existent i olorós en aire net. La regidora Rosa Martí ha explicat que l'Ajuntament preveu utilitzar els aparells i els tècnics de la Diputació de Barcelona per fer aquestes anàlisis. 

La regidora Rosa Martí també ha anunciat que les empreses que sobrepassin els valors límits en un episodi d’olors, se’ls podrà requerir que facin un pla de gestió d’olors, que inclogui les fonts i processos emissors, la quantificació de les immissions i les mesures per reduir-les i per complir amb l’ordenança. També se’ls podrà obligar a instal·lar un sistema de monitoratge d’olors. Així mateix, es faran inspeccions perquè les empreses s’adaptin a la nova ordenança. Finalment, les noves empreses que vulguin instal·lar-se al municipi hauran de presentar una justificació teòrica conforme no sobrepassaran els valors límits establerts. 

L'ordenança inclou un capítol de sancions classificades en lleus, greus i molt greus i amb multes d'entre 1 i 90.000 euros. 

El text inicial de l'ordenança se sotmetrà a informació pública per un període de 30 dies perquè qui ho consideri pugui presentar al·legacions i reclamacions.


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

62 Alcaldes, Alcaldesses i altres ens municipals representants del món local s’adhereixen a la “"DECLARACIÓ DE SABADELL, per un acord polític i social per la millora de la qualitat de l’aire”, promoguda per l’Ajuntament de Sabadell, seu del 2n Congrés de Qualitat de l’Aire que ha reunit autoritats, investigadors, tècnics i empreses del sector, durant dues jornades www.congresaire.cat

Notícia

Els representants de les quatre administracions organitzadores del 2n Congrés de Qualitat de l'Aire coincideixen en treballar de manera transversal noves mobilitats que millorin la Qualitat de l’Aire

Notícia

L’estratègia ha de permetre fer la transició cap a un nou model de mobilitat sostenible i que avanci cap a la descarbonització del sector. És per aquest motiu que el pla marca, pel que fa a la mobilitat interna, un objectiu clar i ambiciós: reducció del 50% de les emissions i l’augment de fins al 20% de la fracció del parc immobiliari de vehicle elèctric pel 2030.

Butlletí