Nova instal·lació solar fotovoltaica a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

04/03/2022 - 10:36

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha impulsat una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum amb una potència de 12,4 kW, a la coberta de l'edifici de la casa consistorial. Aquesta instal·lació té per objectiu promoure les energies renovables, disminuir les emissions d'efecte hivernacle i rebaixar la despesa econòmica pel consum de l'edifici.

La regidora de Medi Ambient, Marta Jofra, anuncia que "la instal·lació va en la línia d'aquesta política de transició energètica que estem impulsant. Tenim la previsió d'augmentar aquestes instal·lacions l'any que ve. El propòsit final seria que fóssim autosuficients pel que fa al consum d'energia de l'Ajuntament, això requereix molta inversió".

La instal·lació està constituïda per 31 mòduls fotovoltaics de 400 W cadascun, que en total proporcionen una potència del camp fotovoltaic de 12,4 kWp. Els panells generaran un total de 18.660 kWh anuals, que representa un estalvi del 30% en relació amb l'energia consumida. L'estalvi econòmic anual estarà al voltant dels 3.000 €.

Aquesta actuació s'emmarca en les accions fixades al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses, adhesió que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va fer l'any 2009 i que comporta que els municipis adherits es comprometen a fer accions per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, com a mínim, un 55% l'any 2030. Marta Jofra explica que "d'una banda, estem fent aquestes instal·lacions pròpies i de l'altra banda també estem tramitant nou contracte de subministrament d'energia elèctrica, que també ha exigit que sigui cent per cent renovable".

Aquests panells, a més, resulten interessants perquè estan ubicats en una coberta transitable que permet visites d'escoles i instituts. Els panells estan connectats a una aplicació mòbil que informa en temps real sobre quanta energia s'està produint.

En relació amb les emissions d'efecte hivernacle, les noves plaques representen un estalvi de 5,29 t, equivalent a plantar 243 arbres. La instal·lació fotovoltaica ha tingut un cost de 22.971 €. L'Ajuntament s'ha acollit als ajuts de l'Institut Català d'Energia per la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, i li correspon un ajut econòmic de 9.300 €.

 

Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima

El Ple municipal, el 6 de maig de 2019, va aprovar el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC). En aquest Pla s'indica la necessitat de promoure les energies renovables, i té tres pilars principals:

- Compromís de reducció d'emissions de GEH més enllà del 55% per l'any 2030, mitjançant l'augment de l'eficiència energètica i un major ús de fonts d'energia renovables. Es fixa la visió d'assolir la neutralitat climàtica l'any 2050.

- Compromís d'avançar cap a la resiliència de les ciutats i pobles afegint l'obligació de redactar un Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic i executar-ne les accions.

- Aposta pel subministrament energètic segur, disponible, equitatiu i sostenible i per una transició energètica justa que no deixi ningú enrere.

El Ple de l'Ajuntament, a més, ja havia aprovat l'octubre de 2009, el Pla local d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) de Vilanova i la Geltrú, i el 4 d'abril de 2016 es va adherir al nou Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia.

 

Dades tècniques

Les plaques fotovoltaiques aprofiten la radiació solar i la transforma amb electricitat. L'energia generada és consumida al mateix temps. Durant el cap de setmana o festius l'excedent generat s'injecta a la xarxa i rep una petita retribució econòmica que, segons la comercialitzadora, pot ser de 0,1 a 0,051¿€/kWh. L'objectiu, però és que hi hagi poc excedent.

Aquesta instal·lació té la particularitat que no hi ha un sol inversor, que és l'aparell que adapta la generació del camp fotovoltaic, que és amb corrent continu, a la xarxa elèctrica que és corrent altern. Cada mòdul fotovoltaic ja disposa d'un microinversor que directament converteix el corrent continu a alterna.


 

Categories: 

Relacionats

Article

La nova instal·lació, sumada al motor de cogeneració, permetrà estalviar uns 603.261 kWh.

Article

És una de les actuacions que s’està tirant endavant a través de l’encàrrec de gestió que l’Ajuntament de Manresa va fer a l’empresa pública per accelerar la transició energètica als equipaments municipals, i que ja ha permès instal·lar plaques fotovoltaiques a les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella i a la seu social d’Aigües de Manresa, a la Plana de l’Om, entre altres projectes

Article

És la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum pública més gran de Catalunya i s'ha inaugurat en el marc de la segona edició de l’e-Mobility Experience.

Butlletí