Nou servei de recollida de residus a Teià

20/02/2023 - 09:54

Ha començat a operar la nova empresa concessionària del servei públic de recollida de residus urbans de Teià

Un cop formalitzat el contracte i després que el ple de l’Ajuntament celebrat el passat 24 de novembre va aprovar per unanimitat l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa Prezero España (anteriorment denominada CESPA). En principi, Prezero oferirà el servei durant tres exercicis naturals (de 2023 a 2025) per un preu total d’1.507.716 euros (IVA inclòs), a raó de 502.572 euros anuals. Arribat el cas, el contracte admetrà una pròrroga de dos anys.

 

 

Reciclatge en contenidors

Segons les últimes dades proporcionades per l’Agència de Residus de Catalunya, Teià va ser el setè municipi del Maresme amb millor percentatge de recollida selectiva el 2021, amb el 62,77%. Aquests resultats compleixen els objectius fixats per la Unió Europea d’assolir el 55% de reciclatge per al 2025, per la qual cosa l’Ajuntament ha apostat per mantenir el model actual de recollida a través d’àrees d’aportació amb totes les fraccions (resta, orgànica, vidre, envasos i paper), en comptes de plantejar-se un sistema de recollida porta a porta, que n’hauria encarit els costos.

L’aposta pel sistema de contenidors al carrer s’acompanya d’un seguit de millores que haurien de permetre dues coses: una, seguir avançant en el triatge en origen, i dues, reduir al màxim els episodis de brutícia i desbordament d’algunes àrees de recollida.

- S’incrementaran els dies de recollida de trastos vells, mobles, electrodomèstics i voluminosos, que passaran de dos a quatre cops mensuals. Aquest servei es prestarà cada dimarts i ja està plenament operatiu, sense cap cost per a la persona usuària. Per sol·licitar-lo, cal trucar prèviament al telèfon 93 751 00 96.

- Es farà una recollida diferenciada de restes de jardineria per a particulars en saques homologades, a través d’un servei a demanda amb reserva telefònica. Aquest servei es prestarà cada dilluns i trigarà un temps a posar-se en marxa. Arribat el moment, l’Ajuntament ho anunciarà a través del web i les xarxes socials.

- La resta de fraccions es recolliran d’acord amb el calendari següent: En previsió de dates especials com la Festa Major o Nadal, l’Ajuntament podrà sol·licitar una ampliació de la jornada diària de recollida de qualsevol fracció de dilluns a dissabte, per a la qual cosa s’ha pactat la creació d’una borsa de 150 jornades de 7 hores cadascuna durant tot el contracte (amb pròrrogues incloses). De la mateixa manera, l’Ajuntament podrà demanar també una ampliació en els mateixos termes els diumenges, per a la qual cosa s’ha previst una borsa de 30 jornades de 7 hores cadascun durant tot el contracte (amb pròrrogues incloses).

L’empresa prestarà el servei amb un camió compactador nou, que s’hi incorporarà tan bon punt com estigui carrossat. A causa, precisament, de les dificultats d’accés i per raons de seguretat vial, properament s’eliminaran les àrees de recollida del torrent de Casa Bru i del carrer de Fivaller.

D’altra banda, s’instal·laran sistemes de fixació en mitja dotzena d’àrees per evitar que els contenidors es desplacin. També es retiraran del servei tots els contenidors soterrats de càrrega amb ploma i se substituiran per altres de càrrega posterior, més silenciosos.

Pel que fa a la conservació, Prezero haurà de vetllar pel manteniment periòdic de tots els punts de recollida, incloent-hi la neteja i la pintura viària.

A partir d’ara, els contenidors de superfície es rentaran amb aigua a pressió 16 vegades l’any per fora. Els de resta i orgànica es rentaran 16 vegades per dins, i els de paper, vidre i envasos, 6. Per la seva part, les boques dels contenidors soterrats i la seva àrea perimetral es netejaran 16 vegades l’any, i 12 cops els contenidors allotjats al seu interior.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

Mataró implanta una plataforma informàtica per millorar el seguiment del contracte de recollida de residus i neteja

Article
Es publica una Guia per una bona gestió de residus

Arenys de Mar continua realitzant accions de la campanya de sensibilització "Arenys ho aporta tot" per avançar cap a un horitzó de residu zero.

Article

Aquest és el balanç de les primeres setmanes de funcionament del servei de recollida selectiva, que s'aplica a un miler de llars de vuit urbanitzacions de Mataró.

Butlletí