Neix a Catalunya el primer col·legi d'ambientòlegs de tot l'Estat

28/06/2004 - 00:00

Mirar de vetllar per la professió i contribuir a la millora i la innovació ambiental a Catalunya. Aquests són els objectius bàsics del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), creat el 15 de maig en assemblea constituent i presentat públicament el passat 25 de juny en un acte al Col·legi de Periodistes de Catalunya. S'entén per ambientòlegs tots aquells llicenciats i doctors en Ciències Ambientals. En paraules del president del col·legi, Sergi Cantó, 'professionals multidisciplinars que treballen en l'àmbit del medi ambient'. El COAMB, el primer col.legi professional d'ambientòlegs de l'Estat espanyol, esdevé la institució de referència per a professionals d'aquest àmbit, administracions, empreses i societat en general. Ho fa amb una llarga trajectòria al darrere perquè, de fet, és hereu de l'Associació Catalana de Cienciès Ambientals (ACCA), constituida l'any 1996 gràcies als primers llicenciats en aquests estudis, també pioners a tot l'Estat. Tal com explicava el president Sergi Cantó en l'acte de presentació, el COAMB 'no respon només a les exigències d'aquest col·lectiu, sinó també a la preocupació i interès creixents que els temes relacionats amb els tres vessants de la sostenibilitat (social, ambiental i econòmica) desperten en la societat'. Una de les motivacions principals per a la creació del COAMB és la de difondre el perfil laboral del professional ambientòleg i donar-lo a conèixer a la societat, cada cop més sensible pels temes relacionats amb el medi. L'acte de presentació el va presidir el conseller de Medi Ambient, Salvador Milà, i va destacar el fet que el col·legi no neixi amb un esperit corporativista. 'L'espai us el guanyareu si en comptes de blindar la professió actueu amb seriositat, independència, rigor i professionalitat', va remarcar. Sobre la conjuntura social i política, Milà va assegurar que el COAMB naixia en el moment oportú: 'El repte actual és que la sostenibilitat arribi a la majoria d'edat, que s'institucionalitzi més enllà de la política. Que passi de l'anècdota a la categoria. De l'acció puntual, de la reivindicació, a la gestió ambiental organitzada, integrada en la societat catalana d'una forma normal.' El col·legi neix amb el compromís de treballar a fons per tal d'aconseguir que resoldre la problemàtica ambiental sigui una prioritat a tots els nivells. Alguns dels objectius més immediats són establir convenis de col·laboració amb organismes amb una àmplia incidència social i política a Catalunya i crear fòrums de debat per tal de generar opinions i fer divulgació sobre qüestions ambientals. Entre les fites del COAMB també hi figura la futura creació d'altres col·legis a nivell autonòmic, de manera que es pugui constituir en un futur el Consejo estatal de Colegios de Ambientólogos, amb representació a tot l'Estat. Una altra meta és l'aprovació d'un codi deontològic per als professionals que treballen en el sector del medi ambient a Catalunya. El codi no fixarà només els deures de l'ambientòleg, sinó que determinarà l'actuació ètica de tots els professionals davant determinats supòsits quotidians. Amb només un mes de vida, el COAMB ja compta amb més de cent col·legiats. Es poden col·legiar tots els llicenciats en Ciències Ambientals que treballin a Catalunya o que tinguin un títol estranger homologat. Amb tot, el personal sense titulació disposa d'un període de dos anys per acollir-se a l'habilitació, sempre i quan es compleixin uns determinats requisits de complements de formació i experiència professional. Ara mateix a Catalunya hi ha prop de mil ambientòlegs. Els estudis s'imparteixen a quatre universitats: UAB, UB, UdG i UV. La primera junta de govern, paritària, està formada per 18 membres. El president és Sergi Cantó; el vicepresident, Antoni Ferran; el secretari, Lluís Torrent, i el tresorer, Arnau Queralt. Entre les vocalies destaquen els vocals territorials, amb la intenció d'acostar la tasca del col·legi a tot el país. Hi ha també una comissió econòmica presidida pel mateix tresorer. Enllaços relacionats amb els estudis sobre medi ambient a Catalunya Associació Catalana de Ciències Ambientals Portal català de Ciències Ambientals Associació valenciana de Ciències Ambientals Fundació Fòrum Ambiental Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)

Relacionats

Butlletí