Mesuraments d'ozó, partícules i altres a Vic

Font: Ajuntament de Vic, CSIC i TV Bagué

20/07/2018 - 08:28

Formen part dels treball del projecte HOUSE del CSIC per conèixer el seu comportament i la repercussió en la qualitat de l'aire

Liderada pel CSIC, la campanya persegueix entendre en detall les causes dels freqüents períodes estivals de contaminació en ozó troposfèric i partícules ultrafines. Es faran servir globus captius i globus sonda, que portaran instrumental miniaturitzat, per mesurar els contaminants des de la superfície fins a diversos quilòmetres d'altura.

La campanya HOUSE (de ‘High ozone and ultrafine particles episodes’) està liderada pel Dr. Xavier Querol, professor d'investigació del CSIC a l'Institut de Diagnòsi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA), i forma part d'un projecte finançat pel Pla Estatal d'R+D+I del MINEICO.

Els científics mesuraran partícules ultrafines, ozó i altres contaminants gasosos, així com la composició química de les partícules, per a deduir el seu origen. 

També es realitzaran mesures a diferents altures mitjançant globus captius. Les mesures es faran de forma contínua, des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, i des del nivell del sòl fins als 800 metres d'altura en vertical. A més, els dies 13 i 14 es realitzaran, amb fins meteorològics, mesures d'ozó. En aquest cas es faran servir sondes lliures que arribaran fins als 30 quilòmetres d'altura.

Per a les mesures s'utilitzen equips no comercials i miniaturitzats, que puguin ser elevats amb globus i tinguin autonomia suficient per subministrar dades durant hores. Part de l'interès del projecte està en l'ús d'aquesta tecnologia puntera. L'instrumental l'ha desenvolupat la Universitat de Hanyang, de Corea del Sud, que participa en la campanya.

TRANSPORT CIRCULAR DE L'AIRE CONTAMINAT

L'interès del projecte també està en la complexitat dels episodis de contaminació d'ozó i partícules ultrafines, i del seu transport. Conèixer els processos que els causen és el requisit indispensable per proposar actuacions que permetin reduir la intensitat d'aquesta contaminació.

Se sap que els alts nivells de contaminació per òxids de nitrogen i compostos orgànics volàtils generats a l'àrea metropolitana de Barcelona són transportats, a l'estiu, per la brisa marina cap a l'interior. La brisa empeny la massa d'aire contaminat a través de la vall del riu Besòs, arriba a les massa forestal de la falda nord-oest del Montseny (on es barreja amb les emissions de compostos orgànics dels boscos), arriba al riu Congost ia la Plana de Vic i, cap al final del dia, arriba als Pirineus. Les muntanyes del Pirineu actuen com una pantalla i provoquen la injecció cap amunt d'aquesta massa. Quan la massa d'aire arriba a certa altura, es troba amb que el vent dominant és oposat a la brisa marina. El que passa llavors és que aquesta massa d'aire contaminat torna a ser impulsada cap a la costa, on perd altura i, de nou, és impulsada per la brisa marina del dia següent cap a l'interior, de forma circular.

A això cal afegir les aportacions de masses d'aire contaminades provinents de les ciutats i pols industrials del sud-est de França i de Tarragona.

Durant aquest procés, l'alta càrrega de contaminants i l'elevada radiació solar desencadenen reaccions fotoquímiques que donen lloc a alts nivells d'ozó i partícules ultrafines. Els episodis més intensos d'Espanya, i dels més alts d'Europa, es registren a la Plana de Vic. A més, la barreja contaminant en aquesta zona és prou elevada com perquè la circulació convectiva faci que part de la contaminació es precipiti fumigada sobre la superfície.

Al voltant del 75% del territori la Península Ibèrica incompleix els nivells de la legislació Europea (transposada a les legislacions estatals) de protecció a la salut humana. A la zona d'Osona-Plana de Vic se supera freqüentment els límits de contaminació permesos per llei, així com el llindar d'informació a la població (el límit a partir del qual cal informar perquè la població més sensible prengui mesures de protecció) .

La campanya compta amb la participació de:

•    Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Programa Estatal de I+D+i, RS
•    Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, DG C. y E. Amb.
•    Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC. (IDAEA-CSIC)
•    Departament de Territori  i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya
•    Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, CEAM, Spain
•    Escuela Técnica Superior Ingeniería de Bilbao, UPV-EHU, Spain
•    Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza, Spain
•    Agencia Estatal de Meteorología , AEMET, Spain
•    Department of Mechanical Engineering, Hanyang University, Republic of Korea
•    National Centre for Atmospheric Science, University of Birmingham, UK
•    Department of Physics, University of Helsinki, Finland
•    Paul Scherrer Institute, PSI-ETH , Switzerland
•    Aix Marseille Université, CNRS, LCE, France


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Dels contaminants avaluats per la xarxa automàtica de la Generalitat de Catalunya l'any 2022, es compleixen la majoria d’objectius de qualitat de l'aire a la majoria de zones. L’ozó troposfèric (O3) presenten algun incompliment d’algun objectiu de qualitat de l’aire. Les PM10 i el diòxid de nitrogen presenten superacions dels valors límit en un punt de mesurament.

Notícia

L’any 2022 s’ha reduït un 13% les emissions de diòxid de nitrogen, un 4% les de CO₂, un 18% el carboni negre, un 6% les partícules PM10 i un 8% les PM2,5.

Notícia

Només Barcelona, l'Hospitalet i Sant Cugat del Vallès limiten la circulació dels vehicles més contaminants, perquè van començar a fer-ho abans que existís la llei del canvi climàtic que obliga els municipis de més de 50.000 habitants a tenir ZBE.

Butlletí