Més del 95% dels residents a la metròpolis considera la contaminació un problema important

Font: AMB.cat

24/03/2018 - 11:03

Robert Ramos | CC-BY-3.0

Segons el darrer estudi encarregat per l'AMB al Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) fet entre els mesos de gener i febrer d'aquest any 2018, més del 95% dels residents a la metròpolis Barcelona considera que la contaminació és un problema important.

El 57,1% destaca la restricció de vehicles com a mesura per reduir-la. El 84,4% dels enquestats de l'estudi de GESOP està d'acord que es facin restriccions de trànsit en episodis de contaminació atmosfèrica. L'AMB valora positivament l'impacte i la valoració de la ciutadania sobre les iniciatives i mesures liderades per l'organisme metropolità per millorar la qualitat de l'aire. Més del 30% dels residents metropolitans enquestats per l'estudi de GESOP reconeix que ja ha fet un canvi d'hàbits, sobretot en la mobilitat quotidiana. Tres de cada quatre enquestats fan una bona valoració de la zona de baixes emissions (ZBE) Rondes de Barcelona, implementada per l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona. Segons l'estudi, el 21% de residents metropolitans creu que es veurà afectat per les restriccions ZBE Rondes de Barcelona i, d'aquests, més d'un 60% diu que optarà pel transport públic.

En referència a la notorietat de les mesures impulsades amb l'objectiu de reduir la contaminació, els resultats de GESOP destaquen que la majoria d'enquestats menciona les restriccions de trànsit dels vehicles. Concretament, el 57,1% dels enquestats assenyala aquesta mesura, a nivell genèric.

"Des de l'AMB valorem positivament que s'hagi evidenciat i generalitzat entre la ciutadania la preocupació sobre la contaminació atmosfèrica, un pas fonamental per combatre-la, i agraïm la valoració dels ciutadans sobre les iniciatives per millorar la qualitat de l'aire" assenyala el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, Antoni Poveda. "Creiem que aquests resultats de GESOP posen en relleu i evidencien, en part, que les mesures liderades per l'organisme metropolità en aquest àmbit i les accions comunicatives realitzades ad hoc van en bona línia", ha afegit. Poveda recorda que "des de les administracions hem d'impulsar que el canvi d'hàbits és necessari i facilitar-lo, amb més i millor transport públic i amb serveis de mobilitat complementaris que ho posin fàcil al ciutadà".

D'altra banda, els resultats de l'estudi revelen que més d'una quarta part dels enquestats (exactament, el 26,4%) fa referència a altres mesures per reduir la contaminació, també  relacionades amb el trànsit. D'aquestes destaca el fet de limitar la velocitat, ampliar els carrils bici, impulsar autobusos menys contaminants o promoure l'ús del transport públic, entre d'altres. "La majoria d'aquestes mesures també les estem implementant a l'AMB, sempre de la mà dels ajuntaments metropolitans", assenyalen des de l'administració metropolitana, recordant, per exemple, el recent inaugurat servei d'aparcaments d'intercanvi (park&ride), la creació de la T-verda metropolitana, l'ambientalització de la flota de busos i la creació d'una xarxa pedalable metropolitana (Bicivia).

Segons l'estudi de GESOP, un de cada tres residents a la metròpolis de Barcelona diu que ha canviat algun hàbit darrerament per reduir la contaminació. En concret, la majoria explica que ha fet algun canvi en els hàbits de mobilitat quotidiana. En aquest sentit, la gent diu sobretot que fa més ús del transport públic, però també assenyala que agafa menys el cotxe o la moto, que ha fet un canvi de vehicle per un altre de menys contaminant, o que fa més desplaçaments en bici o a peu.

Restriccions de trànsit i zona de baixes emissions Rondes de Barcelona

Analitzant les opinions sobre les restriccions de circulació, el 84,4% dels enquestats de l'estudi de GESOP està d'acord que es facin restriccions de trànsit en episodis de contaminació atmosfèrica. Sobre la mesura concreta de l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona de la creació de la ZBE Rondes de Barcelona, que es va posar en marxa l'1 de desembre de 2017 amb col·laboració dels altres quatre municipis que la integren, el 86% dels entrevistats n'havien sentit a parlar, i  tres de cada quatre enquestats en fan una bona valoració.

D'altra banda, l'estudi de GESOP revela que el 21,5% dels residents de la metròpolis de Barcelona creu que es veurà afectat per les restriccions de trànsit de la ZBE àmbit Rondes de Barcelona. És a dir, un de cada cinc residents.

Dels que es creuen afectats, la majoria (un 61,8%), ha declarat que optarà per anar en transport públic. Les altres opcions que no descarten és utilitzar un segon vehicle que ja tenen (7,4%), comprar un altre cotxe (6,2%), no entrar o sortir de Barcelona (5,6%), anar a peu (3,4%) o en bicicleta (2,9%).

Un notable per als nous títols T-aire i T-verda

Sobre la mesura d'implantació de la T-aire, targeta de transport de dos viatges en transport públic a preu reduït per a episodis de contaminació, el 25% dels entrevistats n'ha sentit a parlar, i el 85% en fa una bona valoració.

Més repercussió ha tingut entre la ciutadania la T-verda, que permet fer servir gratuïtament el transport públic durant tres anys a les persones que donin de baixa un vehicle contaminant i no en comprin un de nou; d'aquest títol de transport ja se n'han fet més de 1.000 sol·licituds. Gairebé quatre de cada deu entrevistats havien sentit a parlar d'aquest nou títol, creat per l'AMB i ampliat per la Generalitat a la resta de l'àmbit ATM. Més del 70% dels enquestats en fa una bona valoració. En aquest sentit, els més joves són els més entusiastes amb la T-verda.  


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Sabadell conformen el comitè impulsor del Primer Congrés de Qualitat de l'Aire - els dies 24 i 25 d'octubre -, que planteja les eines de gestió i normatives d’implantació per a una millora de la qualitat de l’aire de la societat. El 1er Congrés de l’Aire a nivell català que aplegarà uns 400 assistents amb 22 sessions i 95 ponents, i la presència solucions tecnològiques i expositors.

Notícia

La primera reunió de la Taula de la Plana de Vic ha comptat amb la presència d’alcaldes, alcaldesses i representants dels 26 municipis de la Plana de Vic que formaran part del nou ens, així com del Consell Comarcal d’Osona qui copresidirà la taula conjuntament amb l'Ajuntament de Vic.

Notícia
Pantalla informativa a la plaça de l’Estació

Pantalla informativa a la plaça de l’Estació

L’Ajuntament de Vic impulsa la creació d’una Taula amb l’objectiu de debatre quines són les mesures més urgents per coordinar-se i tractar la problemàtica conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i coordinant-se amb l’àrea metropolitana, on s’originen els precursors que acaben formant l’ozó que afecta la qualitat de l’aire de la Plana. La iniciativa atén la preocupació al territori degut als diversos episodis d’onada de calor a la ciutat i comarca en què s’han superat el llindar d’informació, i la setmana passada, durant unes dues hores, es va superar el llindar d’alerta a la capital d’Osona.

Butlletí