Més de la meitat dels residus que es generen a l'estat van a parar a abocadors

25/02/2007 - 00:00
El Ministeri de Medi Ambient ha dissenyat el Pla Nacional Integrat de Residus (2007-2015) que aquest dilluns es presenta a la Conferència Sectorial de Medi ambient, que se celebra a Sevilla i que aplega als diferents governs dels diferents territoris de l'estat. Les dades que hi presentarà el ministeri revelen que la major part dels residus que es generen a l'estat encara van a parar a abocadors (52%), que la recollida selectiva és encara insuficient i que hi ha un dèficit d'instal·lacions de tractament. Segons dades del Ministeri, dels 1,2 quilos al dia que es generaven per persona el 2000, es va passar en 2004 a 1,4 quilos de mitjana. Els gallecs són els que menys residus generen (0,9 quilos al dia) i els canaris i balears els que més (dos quilos). El Ministeri vol reduir d'un 10% els residus generats l'any 2010, i d'un 20%, cinc anys més tard. Les eines per aconseguir aquest objectiu són la substitució d'almenys un 70% de borses no biodegradables per biodegradables d'aquí a 2015 o la reducció d'un 50% dels residus de paper i cartró originats en la propaganda comercial no sol·licitada a partir de 2012. En concret, el Pla preveu quotes del que anomena 'valorització' global dels residus d'envasos d'un 70% el 2009, i del 90% el 2012. Aquesta valorització es pot fer mitjançant la reutilització o a través de la conversió en combustible d'aquests residus, mitjançant la incineració. També es proposa un model de tarificació de la taxa municipal d'escombraries, l'import de la qual serà directament proporcional a la quantitat de residus urbans generats. D'altra banda, en la conferència de Sevilla també es presentarà l'esborrany de projecte de Reial decret de recollida i gestió ambiental de piles i acumuladors usats. En virtut d'aquesta normativa, Espanya haurà de recollir el 25% de les piles i bateries portàtils el 2012 i el 45% en 2016. Els productors estaran obligats a fer-se càrrec de la recollida i gestió d'aquests residus. A més, el 90% de les bateries d'automoció i industrials haurien de ser recollides de forma específica en 2012.

Relacionats

Butlletí