Medi Ambient i Habitatge presenta el Pla per a l'eficiència en l'ús de l'aigua per a reg agrícola

28/03/2006 - 00:00
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha presentat avui el Pla per a l'eficiència en l'ús de l'aigua per a reg agrícola que permetrà establir un diagnòstic sobre les possibilitats d'estalvi potencial d'aigua de reg i definir les eines necessàries que permetin implantar-ne les millores més significatives d'eficiència. Cal tenir present que l'agricultura és la primera activitat usuària dels recursos hídrics i, per tant, l'optimització en l'ús d'aquests recursos ha de ser una fita per a tot el món agrari. Aquest Pla, segons el DMAH, s'ha redactat 'amb col·laboració entre tots els agents implicats: l'Agència Catalana de l'Aigua, el Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i el sector agrari'. Segons la mateixa font, està cridat a 'representar la millora quantitativa i qualitativa i l'augment de l'eficiència en l'ús dels cabals destinats al reg mitjançant la utilització de sistemes de regadiu d'alta eficiència que permetin un òptim aprofitament de l'aigua disponible, i, en conseqüència, anar substituint progressivament el model tradicional de reg agrícola'. Representarà també, a partir de l'aplicació de les Bones Pràctiques per reduir la contaminació difosa, la millora de la qualitat del medi receptor, tant dels seus ecosistemes com dels aqüífers associats. D'altra banda, també s'estudiarà de potenciar i fomentar la reutilització, sempre que es compleixin els requisits de qualitat, tant sanitària com agronòmica, com a font substitutiva de subministrament d'aigua per a usos agraris que no requereixin una qualitat equivalent a la d'aigua prepotable. D'aquesta manera, es podrà alliberar cabal disponible per a altres usos, també, prioritaris, o, en determinats casos, per a la millora mateixa de la dotació i garantia de subministrament del reg. Així mateix, el Pla mateix ha de permetre definir, en cas afirmatiu, amb quin criteri s'ha d'internalitzar el cost de l'aigua en el sector i quina metodologia reductora o d'exempció de recuperació de costos s'ha de dur a terme tenint-ne en compte els efectes socials, ambientals i econòmics, i les condicions geogràfiques i climàtiques de cada zona. Regadius eficients i rendibles Poder disposar de sistemes de regadiu més eficients permetrà recuperar recursos hídrics i assolir un estalvi potencial d'aigua. A més, per al professional de l'agricultura s'afegeix una garantia en la producció, una ampliació del ventall de conreus a aplicar i una millora de la rendibilitat de l'explotació, fet que comportarà una agricultura sostenible des d'un punt de vista econòmic, social i ambiental. Més informació, aquí.

Relacionats

Butlletí