Medi Ambient i Habitatge augmenta més d'un 80% els ajuts per a l'ecoetiquetatge

19/03/2006 - 00:00
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquesta setmana l'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'obtenció o la renovació del Distintiu de garantia de qualitat ambiental o de l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea destinats a empreses i a fundacions i es fa pública la convocatòria corresponent a l'any 2006. Els ajuts establerts en aquesta Ordre tenen una dotació màxima de 51.000 euros; 41.000 euros per a les empreses i 10.000 euros per a les fundacions. Aquest import suposa un augment dels ajuts respecte a l'any passat de més d'un 83%. Això es deu al fet que, enguany, s'incorporen ajuts, de fins al 50%, per a la renovació de les ecoetiquetes per a les petites i mitjanes empreses i les fundacions. Fins ara aquests ajuts només es destinaven a l'obtenció del Distintiu de garantia de qualitat ambiental o l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea, amb un 75% del total de les despeses originades per a aquesta obtenció. L'altra novetat és que en les anteriors convocatòries només eren objecte d'ajut les despeses de verificació, assaigs i /o controls per a l'obtenció d'aquestes ecoetiquetes, i a partir d'ara també s'hi inclouen les despeses de consultoria i assessorament tècnic per a la realització de l'avaluació del compliment dels criteris. També ha quedat publicada al DOGC l'Ordre per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts per implantar sistemes voluntaris de gestió ambiental i es fa pública la convocatòria corresponent a l'any 2006. La dotació màxima d'aquests ajuts és de 390.000 euros.

Relacionats

Butlletí