Mataró proposa sancionar el concessionari del servei de recollida per barrejar els residus

Font: Ajuntament de Mataró i TV3

26/07/2018 - 08:01

L’Ajuntament de Mataró proposa una sanció de 150.000 € a FCC per una infracció greu en barrejar residus a la plaça de Cuba. L’expedient informatiu resol que va ser una pràctica aïllada i acotada en el temps

L’Ajuntament de Mataró ha decidit obrir un expedient sancionador a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC), concessionària del servei de recollida de residus, per una infracció administrativa greu i proposa una multa de 150.000 € per haver fet una mala praxi en la recollida de residus durant aproximadament dos mesos a la plaça de Cuba.

Les conclusions de l’expedient informatiu que fa exactament un mes va obrir l’Ajuntament per la barreja de residus denunciada a través d’un vídeo ciutadà assenyalen que va ser una pràctica aïllada i acotada en el temps, donat que el treballador –que era a l’empresa des del 30 d’abril– ha reconegut que feia aquesta mala praxi contradient les instruccions que li havien donat els seus superiors d’FCC. Malgrat això, l’Ajuntament considera que hi ha hagut una manca d’informació, formació i control del servei per part de l’empresa.

En el vídeo enregistrat per un veí es podia veure com l’operari buidava el contingut dels contenidors de paper i cartró i de rebuig de la plaça de Cuba en un mateix camió després que els ciutadans els haguessin dipositat selectivament a l’àrea.

Juan Carlos Jerez, regidor de Serveis Centrals de l'Ajuntament, diu que la barreja de fraccions només es feia en aquest punt de la ciutat, però anima els veïns que facilitin proves si creuen que passa en altres punts de Mataró. "Tenim acotada la incidència o la infracció, en el temps i en l'espai. I no tenim cap més informació. Si algú aporta més proves que això passa en altres llocs de la ciutat o la mateixa auditoria que encarreguem treu més informació, ho incorporarem a l'expedient sancionador."

L'instructor de l'expedient informatiu diu que el mateix treballador va admetre haver fet la barreja dels dos contenidors per estalviar-se un desplaçament cap a la planta de tractament de residus.

En tot cas, el regidor Juan Carlos Jerez atribueix la mala praxi detectada a la plaça de Cuba a "una falta de formació i informació cap al treballador sobre els protocols de seguiment del servei".  Considera que "l'empresa hauria d'haver detectat què estava passant". El govern eximeix per tant l'operari de qualsevol responsabilitat.

L’Ajuntament va demanar immediatament explicacions a l’adjudicatària i va anunciar que prendria mesures en proporció a l’expedient informatiu perquè considera que, a part de les quantitats de residus que no s’han pogut reciclar correctament, els fets denunciats posen en risc la confiança dels ciutadans en el sistema de recollida. En aquest sentit, l’expedient informatiu conclou que l’afer ha tingut una repercussió molt negativa en l’opinió pública: s’ha perjudicat la reputació institucional i també la confiança en el servei.

Així doncs, donat que s’ha acreditat la comissió d’una infracció greu d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, i com a conseqüència l’Ajuntament ha determinat obrir un expedient sancionador a l’empresa FCC. Per les infraccions greus, la normativa preveu sancions d’entre 4.000 i 150.000 €, i, d’entrada, s’opta precisament per proposar la sanció màxima a l’empresa.

Paral·lelament, l’Ajuntament ha encarregat a una empresa externa una auditoria sobre el servei que tindrà en compte els recorreguts fets pels camions i les quantitats recollides en cada cas.

L’Ajuntament vol agrair la col·laboració i implicació ciutadana en la gestió dels residus i en especial en la recollida selectiva, que tants beneficis aporta al medi ambient i a la millora de la sostenibilitat a la ciutat. 


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

Les últimes setmanes s'estan realitzant a Tiana una sèrie de diferents accions coordinades dins la campanya “Desbordes o aportes?” que preten conscienciar als veïns i veïnes que tenen comportaments incívics, de la problemàtica d’abocar bosses amb residus barrejats al costat dels contenidors dintre de les papereres del carrer.

Notícia

El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans de Mataró (CTRSUM) ha instal·lat una estació meteorològica a la planta de valorització de residus, amb l'objectiu de complementar amb dades encara més precises els diferents estudis d'impactes odorífers que s'estan duent a terme des de 2017.

Notícia

Els establiments del barri de El Masnou fan la prova pilot d'aquest tipus de recollida, que s'estendrà a la resta del Masnou durant les properes setmanes

Butlletí