Mataró aprova el Pla director de l’enllumenat públic per aconseguir instal·lacions més eficients

19/06/2018 - 07:59

El Pla director de l’enllumenat públic de Mataró preveu 7,3 milions d’euros en 8 anys per aconseguir instal·lacions més eficients. Permetrà un estalvi d’1,2 milions de kWh/any, que suposen 200.000 € anuals, i reduirà les emissions de CO2 en 480 Tn.

Mataró vol mantenir-se com a referent i ciutat pionera en l’aplicació de noves tecnologies a l’enllumenat, i aconseguir instal·lacions més eficients a nivell lumínic, econòmic i mediambiental. L’Ajuntament ha aprovat el Pla director de l’enllumenat públic, que preveu actuacions durant 8 anys per posar al dia instal·lacions amb una inversió de 7,3 milions d’euros.

La Junta de Govern va aprovar el Pla el 14 de maig i el 7 de juny se’n va donar compte al Ple. El document s’emmarca en l’estratègia Mataró 2022, a la vegada que en l’estratègia Europa 2020: Sostenible, Inclusiu i Intel·ligent. Amb el nou Pla, l’Ajuntament aposta per un model integral de gestió energètica, impulsant inversions per millorar l’eficiència i amb l’objectiu de revertir els estalvis generats en el manteniment i millora de les pròpies instal·lacions i en iniciatives de retorn social. El Pla director de l’enllumenat públic té els següents objectius:

- Millora dels nivells lumínics, eficiència energètica i preservació del medi ambient: tot incrementant la qualitat lumínica, es preveu un estalvi en el consum d’energia d’1,2 kWh/any, l’equivalent econòmic a 200.000 € anuals.

- Prioritzar els vianants enfront els vials de circulació: aposta per la llum de qualitat destinada a la vorera per augmentar el confort i la seguretat, i considerant l’arbrat.

- Potenciar i preservar els valors ambientals: evitar l’excés de llum on no es necessiti o no sigui adient. Aplicar el Pla reduirà les emissions a l’atmosfera en prop de 480 Tn de CO2.

- Integració harmoniosa de l’enllumenat amb el conjunt d’elements i necessitats de la ciutat per adaptar-se als diferents espais i usos: mercats, zones comercials, industrials, residencials, culturals, turístiques, etc.

- Promoció de la ciutat: potenciar, per exemple, eixos comercials, ressaltar elements singulars i artístics, facilitar recorreguts turístics...

- Millorar la seguretat ciutadana: com element dissuasori d’actes vandàlics i incívics.

- Inclusió de la perspectiva de gènere en l’anàlisi de la percepció de seguretat de les dones en l’espai públic.

Una auditoria prèvia ha avaluat l’estat de les instal•lacions i s’ha revisat el mapa lumínic, que visualitza el nivell de llum de cada carrer. Mataró té 209 quadres de comandament, el 98% dels quals disposen de regulació per disminuir nivells de llum i per tant consum elèctric en hores de menor ús dels carrers, i telegestió, que permet una gestió centralitzada i a distància. Els comptadors són digitals i el sistema de telegestió permet l’obtenció remota de dades. La ciutat disposa de 16.450 punts de llum, prop d’un 30% dels quals de tecnologia LED. Actualment la potència instal·lada és de 1.510 kW.

Propostes del Pla

- Adaptació de l’enllumenat a les necessitats funcionals de la ciutat: en funció dels teixits urbans (residencial, industrial, comercial, sòl no urbanitzable), el tipus de via i dimensions dels espais, amb especial atenció als camins escolars i eixos comercials. Es contemplen les necessitats de les zones d’oci nocturn de cap de setmana en relació a la seguretat, també la possibilitat d’apagades selectives de lluminàries en funció de l’activitat o la il•luminació regulable, per exemple, durant activitats esportives.

- Sostenibilitat: totes les accions contemplen l’objectiu bàsic de disminució de la contaminació lumínica i limitació de les emissions a l’atmosfera.

- Gestió i eficiència energètica: el Pla es proposa aconseguir el nivell A de certificació energètica, disposar de control remot i capacitat de programació flexible, introduir on es consideri adient sistemes de monitoratge punt a punt i de regulació dinàmica, possibilitat de gestionar diferents nivells lumínics o reducció en hores de poc ús. També es farà una gestió dels subministraments per ajustar potències contractades, un seguiment de consums i estalvis i es reinvertiran els estalvis obtinguts.

- Seguretat pública: millora de zones de poca visibilitat, possibles punts negres per accidentalitat, passos de vianants, zones amb impacte conflictiu per inseguretat percebuda, accessos a centres docents, i considerant la perspectiva de gènere.

- Patrimoni municipal: posar en valor carrers catalogats, edificis protegits i singulars, etc.

- Promoció econòmica, comercial i cultural: fer ús de l’enllumenat per promocionar la ciutat, considerant com a punts principals els eixos comercials, els punts d’arribada a la ciutat, el front marítim i el Parc Forestal com a recursos turístics i naturals, els espais que acullen activitats festives, esportives, culturals, etc.

- Integració amb el concepte SMARTCITY: aprofitant els sistemes actuals, on sigui necessari s’inclourà la possibilitat d’utilitzar l’enllumenat com a suport de sensors multiusos –xarxa wifi, càmeres de control, sensors ambientals, geolocalització, transmissió de dades–, o permetre subministrament elèctric de suport a activitats complementàries.

D’acord a l’auditoria, les actuacions s’han prioritzat tenint en compte la perillositat de les instal·lacions, les deficiències lumíniques i la repercussió econòmica. Aquest any es preveuen actuacions per un import de 863.820,54 €. Les primeres accions són la compra de lluminàries LED per un import de 120.000 € IVA inclòs, i la reforma dels quadres d’enllumenat AI, AJ, AO (pressupost de 445.415,14 € IVA inclòs), que afecta als carrers Nou de la Mercè, Amàlia, Caminet de les Vinyes, Argentona, Montserrat, del Carme, d’en Moles, Massevà, Meléndez Valdés, Muralla de la Presó, Muralla del Tigre, Sant Josep, Santa Marta, Santa Teresa, plaça de les Tereses i La Riera.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Els treballs s'estan fent durant aquest mes de setembre gràcies a l'ajut concedit pels fons europeus FEDER.

Notícia

L'Ajuntament de Vilanova del Vallès continua amb la modernització de l'enllumenat públic, optant per la tecnologia LED per reduir la petjada de carboni municipal.

Notícia

Llinars del Vallès ha aconseguit estalviar un 60% en la seva factura energètica amb la substitució de pràcticament tots els punts d’il·luminació exterior i als equipaments

Butlletí