Malgastar l'aigua potable serà sancionat amb multes de fins a 3.000 euros

Inspectors municipals, policies locals i Mossos d'Esquadra s'encarregaran de detectar l'ús improcedent de l'aigua de boca
Font: Aj. Barcelona
29/03/2008 - 00:00
L'Àrea Metropolitana de Barcelona aprova les sancions per als que facin un mal ús de l'aigua

El Consell Metropolità de l'Entitat del Medi Ambient (EMA) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat les sancions que s'aplicaran als ciutadans que malgastin l'aigua, que poden arribar a ser de fins a 3.000 euros si s'omplen piscines de 300 metres quadrats amb aigua de boca.

El president de l'EMA, Francesc Narváez, ha explicat que aquestes sancions començaran a aplicar-se a partir de la setmana vinent, un cop s'hagin publicat al Butlletí Oficial de la Província.

La gravetat de les sancions serà proporcional a la mida de la piscina o jardí en qüestió. Així, els sancionats hauran d'abonar fins a 750 euros per una sanció lleu, fins a 1.500 per una greu i fins a 3.000 euros per una molt greu.

En cas que un sancionat reincideixi dos cops en un mateix comportament pel qual ha estat multat, es considerarà una infracció molt greu, i es podria arribar a ordenar el precinte de la presa d'aigua potable en qüestió.

Sancions lleus, greus i molt greus

Alguns exemples de sancions lleus són el rentat de cotxes amb aigua potable a la via pública, el rec de jardins entre 250 i 1.000 metres quadrats amb aigua de boca o omplir piscines de 12 metres d'alçada per sis d'amplada.

En el cas que els jardins tinguin una extensió d'entre 1.000 i 3.000 metres quadrats amb aigua potable, es considerarà una sanció greu, i la multa serà de 800 euros.

Les sancions molt greus seran pel reg de jardins de més de 3.000 metres -multa de 2.500 euros- o omplir piscines més grans de 52 metres d'amplada amb aigua de boca, amb una multa de 2.800 euros.

Les sancions seran gestionades pels Ajuntaments

Narváez va informar que seran els Ajuntaments els qui "gestionin les sancions", mentre que els inspectors municipals, policies locals i els Mossos d'Esquadra s'encarregaran de detectar el consum improcedent de l'aigua de boca.

El president de l'EMA ha assegurat que l'entitat no contempla actualment "restriccions d'aigua de boca" i ha destacat la col·laboració dels ciutadans en l'estalvi de l'aigua.

Segons Narváez, el consum mitjà d'aigua als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona és de 182 litres per persona i dia, la quantitat "més baixa de tot Catalunya".

AdjuntMida
Image icon aixeta.jpg64.91 KB

Relacionats

Acte
01/12/2023 - 09:45
Auditori de l'FMC: Via Laietana, 33 6è 1a Barcelona
Notícia

“Operació Aigua” vol conscienciar la ciutadania sobre la situació actual d'estrès hídric i la disponibilitat d’aigua en el futur, sobre els usos i abusos que en fem com a societat, així com sobre l’impacte que aquestes accions tenen en el medi natural. La mostra va dirigida a tots els públics.

Article

L’estudi s’ha fet a través d’una metodologia pròpia desenvolupada per Aigües de Barcelona i Cetaqua.

Butlletí