L'ONU denuncia la precarietat dels recursos per lluitar contra la desertificació

21/06/2004 - 00:00
La celebració del Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació del planeta, que va tenir lloc el passat 17 de juny, ha coincidit aquest any amb els 10è aniversari de la Convenció de les Nacions Unides per la lluita contra la Desertificació (UNCCD, per les seves sigles en anglès). Aquesta institució, ratificada per 191 països, és el principal organisme internacional que s'ocupa d'aquest problema d'importància creixent en moltes àrees rurals dels països en vies de desenvolupament. Tot i amb això, el balanç dels seus deu anys de vida no ofereix gaires elements per a l'optimisme. El problema plantejat continua sent dramàtic en molts països, mentre que en d'altres la situació s'ha agrejat, especialment a l'Àfrica: la desertificació debilita la fertitilitat de la terra, cosa que provoca pèrdues en la productivitat de fins al 50 per cent en algunes àrees. Això, tota vegada, contribueix a provocar una preocupant inseguretat alimentària, on es relacionen gana i pobresa. Els conflictes i les tensions socials i econòmiques neixen en aquest 'fèrtil' panorama. A hores d'ara, els mitjans de subsistència de més de 1000 milions de persones estan amenaçats pel risc de desertificació. L'ONU calcula que 135 milions de persones podrien estar en perill. El director de la secretaria de l'ONU per la luita contra la desertificació, Hama Arba Diallo, ha apel·lat a la comunitat internacional a fer un esforç per reconduir aquest problema que afecta mil milions de persones arreu del món. La zona més afectada a hores d'ara és l'Àfrica sub-sahariana. Segons Arba Diallo, milions de persones poden veure's obligades a emigrar en un termini curt de temps. Es calcula que, per a l'any 2020, uns 60 milions de persones poden emigrar al nord de l'Àfrica i el sud d'Europa. El secretari general de l'ONU, Kofi Annan, també ha fet un comunicat especial. L'Assemblea general de l'ONU ha declarat recentment que l'any 2006 serà l'Any Internacional dels Deserts i la Desertificació.

Relacionats

Butlletí