L'Observatorio de la Sostenibilidad en España neix a la Universidad de Alcalá de Henares

28/02/2005 - 00:00
La Universidad de Alcalá de Henares i el Ministeri de Medi ambient han presentat l'Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), que impulsen el Ministeri, la Fundación Biodiversidad i la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares. Aquest observatori és una iniciativa pionera a l'estat i permetrà a l'administració i a la societat conèixer i avaluar l'avanç cap al desenvolupament sostenible a Espanya, segons destaquen els seus impulsors. Aquest organisme neix fruit del desig de dotar l'estat d'un instrument, independent del Govern, el compromís del qual és arribar a un model de desenvolupament sostenible que tingui en compte els aspectes econòmics, territorials, de millora ambiental i justícia social i que garanteixi la conservació del nostre patrimoni natural. L'observatori propiciarà, a més, la participació del món universitari i científic. Comptarà amb la contribució d'agents econòmics i socials. En aquest sentit, els seus impulsors han anunciat que formarà part de xarxes d'observatoris a escala internacional. Es contempla igualment la creació d'un Fòrum Permanent de la Sostenibilitat. La finalitat de l'OSE és ser un organisme de referència, que aporti informació que pugui ser comparada amb la d'altres països. Els informes que emeti seran un referent fonamental a l'hora de prendre decisions en l'àmbit de les diferents polítiques públiques. L'observatori facilitarà l'accés a les seves bases de dades i capacitats tècniques a les universitats que formin part de la Xarxa d'Universitats pel desenvolupament Sostenible.

Relacionats

Butlletí