Lloret estudia alternatives sostenibles pel sòl no urbanitzable

27/07/2003 - 00:00
Lloret de Mar va presentar recentment l'estudi anomenat 'Treballs previs a l'estudi i proposta d'actuació en sòl no urbanitzable'. Rera aquest nom tan llarg, però, hi ha un esforç per conèixer i regularitar la realitat del territori, amb l'objectiu de definir alternatives sostenibilistes. L'estudi exposa recomanacions per a la gestió del medi físic, de l'hidrològic, del biològic, de regulació d'edificacions, d'equipaments, d'infrastructures, d'activitats i de planejament que actualment està en aquesta part del territori del municipi que el Pla General vigent contempla com a no urbanitzable. L'estudi vol:
- Remarcar la importància d'aquest territori a partir d'haver determinat la seva vulnerabilitat i haver-hi assignat una qualitat ambiental. - Oferir un conjunt d'actuacions, com a full de ruta, a desenvolupar en el curt, mig i llarg termini sobre aquest territori a partir d'haver-les prioritzat segons la seva importància. - Ser un punt de sortida per a l'elaboració de normativa legal de gestió del sòl no urbanitzable, ja sigui a partir de la realització d'un Pla Especial sobre el no urbanitzable o la incorporació dels diversos criteris dins de la revisió de les diverses normes de planejament de Lloret.
Després de la presentació, que va tenir lloc el passat 17 de juliol, l'Agenda XXI del municipi impulsarà un grup de treball específic per aprofundir en els continguts de l'estudi i acabar elaborant tot un conjunt de propostes per a la gestió amb criteris de sostenibilitat de tot el conjunt d'aquest territori.

Relacionats

Butlletí