L'Institut del Paisatge i la Generalitat signen un conveni per protegir el paisatge urbà

13/09/2005 - 00:00

Cada cop valorem més allò que entenem com 'paisatge urbà', la qualitat de l'entorn íntimament lligat amb el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans. Una de les iniciatives que s'han posat en marxa al voltant de la millora del paisatge urbà en els últims dies ha estat el conveni de col·laboració en matèria de millora, ordenació i sensibilització envers el paisatge signat entre L' Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUQV) i el departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Aquest acord de col·laboració s'emmarca en la nova llei de protecció del paisatge aprovada el passat mes de juny, la qual estableix el marc legal per a la protecció, gestió i millora dels paisatges de Catalunya. I es concretarà de manera immediata amb la creació d'una comissió de treball que elaborarà un pla anual d'activitats que determinarà les accions i els compromisos que es duran a terme durant aquest any.
Una de les parts fonamentals de l'acord, entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, és promoure accions per la sensibilització dels ciutadans envers el paisatge, i la promoció del valor del paisatge com a part essencial de la qualitat de vida de les persones.
En aquest sentit el director general d'Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya, Joan Ganyet, va explicar durant l'acte de signatura del conveni el passat 8 de setembre que aquestes ' polítiques de millora, ordenació i sensibilització vers el paisatge estan adreçades a implementar els objectius del Conveni Europeu del Paisatge en el conjunt del territori de Catalunya, inclosos els paisatges de caràcter urbà i periurbà'.

Relacionats

Butlletí