L'Institut Cartogràfic rep un premi internacional pel mapa del relleu submarí de Catalunya

29/07/2005 - 00:00
L' l'Associació Cartogràfica Internacional (ICA/ACI) ha premiat l' Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) pel mapa del relleu submarí de Catalunya, que va ser editat el juliol de 2004. Aquest treball es va dur a terme amb la col·laboració del Grup de Recerca Consolidat de Geociències Marines de la Universitat de Barcelona, que dirigeix el catedràtic Miquel Canals. El premi s'ha atorgat durant la XXII Conferència Cartogràfica Internacional a la Corunya. El primer mapa del relleu submarí de Catalunya a escala 1:250.000, que cobreix més de 46.000 km quadrats, revela la segmentació del marge continental de Catalunya en una sèrie d'unitats amb trets distintius, seguint la línia de costa. Per cartografiar el Mediterrani submarí s'ha necessitat la informació de les confraries de pescadors de l'Ampolla, Blanes, Llançà i Vilanova i la Geltrú, així com de publicacions científiques. Descripció del relleu submarí Segons el mapa, a la Catalunya submergida, més enllà de la línia de costa del litoral, la plataforma continental s'estén a profunditats d'aproximadament 110 metres. És la part del continent submergida sota l'aigua que avança cap al talús continental, format per un escarpament de pendents més acusats. La frontera que limita el pas al domini oceànic, als fons abissals, és el peu del talús continental. Davant de la desembocadura de l'Ebre hi domina la sedimentació i la plataforma continental és més extensa. Més cap al nord, davant de les costes del Maresme i del Garraf, la plataforma continental és una franja més estreta. Els canyons i canals submarins, no gaire encaixats en el límit de la plataforma, avancen cap al fons en trajectòries rectilínies, perpendiculars a la línia de costa. Més amunt una profunda incisió talla de ple la plataforma continental: és el canó de Blanes, una fractura geològica que trenca el talús continental i arriba als 1000 metres de fondària. Tots els canyons de la Catalunya submergida van a parar al canal de València, al peu del talús continental, que té una forma sinuosa i és paral·lel a la costa. És el rec principal que acumula els materials que transporten els canyons submarins des de fa milers d'anys. Més enllà, davant del golf de Roses, els gradients suaus dominen la plataforma i el talús superior. No hi ha canyons actuals, i és el domini d'extenses superfícies de dunes, formades per l'efecte dels corrents marins sobre el fons sorrenc. El mapa és a l'abast del públic a través de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i de les llibreres de la Generalitat de Catalunya.

Relacionats

Butlletí