L'Estudi d'Impacte Ambiental del transvasament de l'Ebre indigna el moviment de defensa del riu

31/10/2003 - 00:00
L'Estudi d'Impacte Ambiental del transvasament de l'Ebre, obra principal del Pla Hidrològic, estableix 210 mesures ambientals per a protegir la fauna, la vegetació, les aigües i els espais protegits de la Xarxa Natura 2000 al llarg de tot el recorregut, o, si més no, així ho ha explicat aquest divendres, 31 d'octubre, la ministra de Medi Ambient, Elvira Rodríguez, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Ha estat en aquest marc que la ministra ha presentat l'estudi d'impacte d'aquesta infraestructura, i que suposa un dels tràmits crucials abans del començament de les obres. Els ecologistes [veure la segona part d'aquesta notícia] ja han anunciat una acció contundent: la denúncia d'aquest text davant la Comissió Europea; així mateix ho ha fet el govern català, que ha anunciat que anirà a trucar a la porta del Tribunal Suprem. Precisament, aquesta setmana i fins desembre, la Plataforma en defensa l'Ebre està fent tot un seguit d'activitats a Brusel·les, on ha obert una 'ambaixada blava'. L'Estudi d'Impacte Ambiental i la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat tanca el procediment d'avaluació d'impacte ambiental delprojecte del transvasament del Baix Ebre. Els tràmits següents són la redacció i aprovació dels projectes constructius de l'obra, amb la incorporació de les mesures protectores i correctores exigides tant en l'Estudi com en la Declaració d'Impacte Ambiental; la licitació dels projectes aprovats; l'adjudicació de les obres i el seu començament. La ministra, informa Europa Press, ha destacat que 'per primera vegada a l'estat, s'ha estudiat de manera conjunta el projecte en la seua totalitat, una infraestructura de 914 quilòmetres. A més, ha comptat amb la participació ciutadana i la col·laboració d'experts de diverses universitats i del Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), organisme que ha determinat la viabilitat ambiental del projecte amb l'aplicació de les mesures proposades en aquest estudi', ha subratllat. La declaració del ministeri estableix:
> El punt de presa de les transferències d'aigua del Baix Ebre es realitzarà finalment aigües avall de Tortosa, per a garantir el manteniment del cabal del riu Ebre i evitar l'afectació dels Barrancs de Sant Antoni i Lloret. Aquesta alternativa minimitza l'afecció sobre la Margaritifera Auricularia, ja que aigües avall de Tortosa no hi ha presència d'aquesta espècie, s'apunta en la Declaració. > S'inclouen passos de fauna a tots els trams; inventari de sòls i vegetació a protegir i que han de preservar les obres; integració de la infraestructura a l'entorn mitjançant revegetació amb sembres i plantació d'espècies autòctones i barreres de retenció i basses de decantació per a mantenir la qualitat d'aigua a tots els cursos fluvials. > Respecte al cabal ecològic de l'Ebre, la Declaració recorda que el promotor ha realitzat una anàlisi de sensibilitat dels cabals mínims que mostra que en la hipòtesi del major cabal ecològic suposaria una 'lleugera reducció de garantia volumètrica que no condicionaria la viabilitat tècnica i econòmica del transvasament'. Amb estes premisses, es concretarà el règim de cabals bàsics a partir d''indicadors biològics, segons la proposta inclosa en els estudis del Pla Integral per a la Protecció del Delta de l'Ebre (PIPDE). > Per a evitar el trasllat d'espècies des de la conca de l'Ebre a les conques receptores del Xúquer o el Segura per la via de la infraestructura del transvasament, el promotor no podrà abocar directament l'aigua transvasada a cap curs natural de les conques receptores; i haurà d'instal·lar un sistema de filtrat en el tram inicial del transvasament; analitzar periòdicament totes les basses de recepció; impermeabilitzar el canal i ubicar comportes automàtiques per trams per a impedir l'abocament incontrolat en cas de trencament. > S'impulsarà un programa específic de protecció per a l'àguila cuabarrada i l'àguila reial en l'àmbit d'influència de l'embassament; es limitaran les obres durant les èpoques de reproducció d'aquestes espècies i del trànsit de maquinària pròxima a nius. > Segons el Ministeri de Medi Ambient, el traçat previst ha minimitzat al màxim l''afecció als espais de la Xarxa Natura 2000, de manera que ja en l'Estudi d'Impacte Ambiental del projecte la zona protegida afectada equival al 0,4 per cent de tot el recorregut (3,3 quilòmetres dels 914 previstos).
La radical oposició dels ecologistes i del govern català Ecologistes en Acció, Greenpeace, SEO/BirdLife i WWF/Adena presentaran una queixa davant la Comissió Europea per l'incompliment de la Directiva d'Avaluació d'Impacte Ambiental. Les quatre organitzacions consideren que no és possible que el Ministeri de Medi ambient hagi valorat en profunditat les 230.000 al·legacions rebudes durant dos mesos, fet que, al seu entendre, apunta que la Ministra de Medi ambient, Elvira Rodríguez, desitja treure endavant el projecte de transvasament de l'Ebre a qualsevol preu. Segons Ecologistes en Acció, Greenpeace, SEO/BirdLife i WWF/Adena els interessos econòmics i polítics existents en el PH han prevalgut enfront de l'obligació del Ministeri de Medi ambient de preservar els valors naturals. Aquestes organitzacions consideren que l'estudi d'impacte ambiental del transvasament de l'Ebre no ha estat objectiva i que s'ha convertit en un mer tràmit burocràtic. 'L'Estudi d'Impacte Ambiental elaborat pel ministeri de Medi ambient no reuneix les condicions mínimes de qualitat tècnica i científica que un projecte d'aquesta envergadura requereix', fet pel qual les organitzacions ecologistes han decidit presentar una queixa contra el Govern espanyol davant la Comissió Europea pel 'flagrant' incompliment de la Directiva 97/11/CE del Consell d'Avaluació d'Impacte Ambiental. Els punts negres detectats pels ecologistes serien:
> No s'han avaluat alguns elements del projecte que són essencials i formen part del propi transvasament, com les línies elèctriques necessàries per a les estacions de bombament o les basses de regulació. > Tampoc s'han avaluat adequadament els efectes sobre la Xarxa Natura 2000, ni els impactes ambientals que el transvasament causarà en la Comunitat Autònoma d'Aragó, ni sobre les aigües marines del mediterrani.
També denuncien que el projecte del transvasament de l'Ebre incompleix les pròpies disposicions de la Llei del Pla Hidrològic Nacional, com ara l'obligació de redactar un Pla Integral de Protecció del Delta de l'Ebre abans de realitzar el projecte de transvasament. 'En la recent reunió d'experts tècnics a Brussel·les va quedar patent que el govern no tenia una idea coherent sobre els (futurs) cabals en l'Ebre i les necessitats per a preservar el Delta de l'Ebre', denuncien en un comunicat. Ecologistes en Acció, Greenpeace, SEO/BirdLife i WWF/Adena creuen que finalment el transvasament de l'Ebre no rebrà finançament europeu a causa de la vulneració d'almenys quatre directives comunitàries: Aus, Hàbitats, Aigües i Impacte Ambiental. El govern català també ha expressat la queixa rotunda a l'estudi.
AdjuntMida
Image icon Font: ebre.net6.28 KB

Relacionats

Butlletí