L'estratègia de medi ambient urbà emplaça els municipis a esdevenir més sostenibles

03/02/2007 - 00:00
El Saló Ecocity també s'ha volgut fer ressò de l'Estartègia Espanyola de Medi Ambient Urbà, impulsada pel Ministeri de Medi Ambient espanyol i que es va donar a conèixer el passat més de desembre. L'Estratègia de Medi Ambient Urbà neix a partir de l'estratègia europea en aquesta matèria que es va presentar ara fa un any, que destacava la necessitat d'abordar els problemes ambientals de les zones urbanes d'una manera integrada. Amb la translació de l'estratègia a l'Estat espanyol, la intenció és establir directius per tal de facilitar que ciutats i pobles caminin cap a uns escenaris més sostenibles. Diversos organismes han fet possible l'elaboració de l'estratègia espanyola, i s'han compromès a tirar endavant les propostes que fa: la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la Fundació Fòrum Ambiental i la Red de Redes de desenvolupament local sostenible. Aquesta iniciativa es divideix en quatre àmbits d'actuació, i de cada un en fa diverses propostes de model per respondre a les necessitats municipals i encaixar-les amb la voluntat de sostenibilitat. Els quatre àmbits són l'urbanisme, el transport, l'edificació i la gestió urbana. Soledad Perlado, secretària tècnica de la Red de Redes que ha participat en l'elaboració de l'estratègia, ha explicat durant la presentació que la intenció és promoure un model de ciutat compacta, complexa, eficient i cohesionada socialment. Per a fer-ho possible, l'estratègia posa a l'abast dels municipis diverses eines: -el Llibre Verd del Medi Ambient Urbà -el portal del coneixement Ecourban.net -un pla de formació adreçat a tècnics i polítics municipals -un sistema d'indicadors -insturments per a la investigació, el desenvolupament i la innovació Sobre el finançament per fer possibles tots els projectes que l'Estratègia anima que els municipis tirin endavant, Soledad Perlado espera el suport europeu per finançar-los. Com s'ha sentit en diverses taules durant els dies de la celebració d'Ecocity, Perlado ha recordat que la batalla per la sostenibilitat es guanyarà o es perdrà a les ciutats: 'és als municipis on cal donar respostes al problemes globals'. Canviar les mentalitats, canviar les dinàmiques A la presentació també hi ha participat Salvador Rueda, director de l'Agència d'Ecologia Urbana, que ha detallat les aportacions que fa el Llibre Verd del Medi Ambient Urbà. Aquestes aportacions són sobretot propostes per tal de donar resposta als reptes que tenen els municipis. Rueda ha destacat que per afrontar aquests reptes calen dues eines principals: tenir en compte els criteris de sostenibilitat i vincular-los a un nou model de ciutat del coneixement. Rueda s'ha mostrat contundent i ha assegurat que el model de desenvolupament actual no és compatible amb la sostenibilitat, és per això que el llibre verd inclou diverses propostes radicals (és a dir, que van a l'arrel dels problemes) per als municipis: > En matèria d'urbanisme, proposa un nou model que superi els condicionants i factors limitants de l'actual: 'l'urbanisme avui no és capaç d'incorporar aigua, energia, serveis o telecomunicacions, ja que es queda a les portes de planificar cada un d'aquests àmbits. Cal que en elaborar els plans urbanístics es contempli des del principi la planificació en el subsòl i en altura amb l'objectiu d'assolir l'autosuficiència en tots els àmbits'. > Pel que fa a la mobilitat, el llibre verd defensa un canvi de mentalitat perquè 'el cotxe se'ns ha menjat la ciutat i aleshores totes les variables relacionades amb la sostenibilitat se'n ressenten'. La proposta? Articular una xarxa a les ciutats de manera que el vehicle de pas només circuli per la xarxa traçada. Aquests vehicles de pas no haurien d'entrar a les 'super illes de cases' de manera que en aquests espais el trànsit estaria limitat a la càrrega i descàrrega i als veïns. Rueda considera que també cal una nova concepció organitzativa de les institucions on la democràcia sigui realment participativa.
AdjuntMida
Image icon notícies publicades27.83 KB

Relacionats

Butlletí