L'Escola Industrial de Barcelona de la UPC posa en marxa una nova àrea de recerca i desenvolupament

04/03/2006 - 00:00
L'Escola Universitària d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (EUETIB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que forma part del Consorci Escola Industrial de Barcelona, ha inaugurat aquest dimecres, 29 de març, una àrea de recerca i desenvolupament amb la nova aula de formació Schneider Electric Energia. Aquesta aula, que ocupa una superfície de 100 m2, inclou un espai per a la formació amb capacitat per a 30 estudiants i un laboratori de recerca equipat amb material cedit per l'empresa Schneider Electric. La cessió d'aquest material forma part de l'acord marc de col·laboració subscrit entre el Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB) i Schneider Electric i certifica l'interès d'ambdues parts per donar formació tècnica elèctrica i electrònica als estudiants amb les tecnologies i els mètodes més actualitzats per a la seva futura inserció en el món professional. L'equipament cedit per Schneider Electric consisteix en un laboratori electrònic i de control industrial per a l'estudi d'aparells de baixa tensió de les instal·lacions elèctriques; equips didàctics i de software de programació per a l'aprenentatge de l'automatizació d'edificis (control de climatització, il·luminació, intrusió, alarmes); equips didàctics i de software per a la monitorització d'energia mitjançant analitzadors de xarxes amb comunicació via Internet, aparells de mitja tensió amb relès electrònics Sepam i relès VIP, quadres de distribució elèctrica tipus Prisma, i equips didàctics per al control i l'automatització de les infraestructures. A la inauguració d'aquest nou espai de recerca i formació han assistit Ramon Vilaseca, president del CEIB; Martí Llorens, director de l'EUETIB; Enrique Valer, director general de l'empresa Schneider Electric España, S.A., i F.Xavier Gil, en representació de la UPC. La recerca a l'EUETIB El nou espai servirà per donar impuls als projectes que duen a terme els grups multidisciplinars de recerca i transferència de tecnologia de l'EUETIB. Aquesta Escola compta amb quatre grups emergents dins les àrees de les energies renovables, la superconductivitat, l'electrònica de potència i els accionaments elèctrics, i l'automatització i els control de processos. Els quatre grups són els següents: Grup de sostenibilitat en la generació distribuïda i les energies renovables: integra un grup de 16 investigadors i professors de set departaments de la UPC que investiguen en l'àmbit de l'energia solar fotovoltaica i tèrmica, l'energia eòlica, l'hidrogen com a recurs energètic, els convertidors electrònics de potència, la microgeneració en l'origen, la sostenibilitat i la millora de la gestió energètica i el control descentralitzat de xarxes. Grup de recerca interdepartamental per la col·laboració científica aplicada: està constituït per cinc investigadors i professors de la UPC que centren la seva activitat en la caracterització de ciments ossis amb propietats biocompatibles, l'estudi i l'anàlisi de la injectabilitat de ciments ossis biocompatibles i/o equivalents, i les aplicacions elèctriques de la superconductivitat. Unitat de recerca i transferència de tecnologia en electrònica de potència i accionaments elèctrics: integrat per 8 investigadors i professors, aquest grup centra la seva activitat en desenvolupar tècniques i procediments en la generació, el processament i la distribució d'energia. Un dels projectes destacats en curs és el muntatge d'una instal·lació completa d'energia solar a la teulada de l'EUETIT, amb 24 pannells fotovoltaics. L'energia captada a través d'aquests pannells servirà per experimentar en convertidors estàtics i alhora per introduir-la a la xarxa elèctrica. Grup d'automatització i control de processos: està format per 6 investigadors i professors que promouen i desenvolupen recerca en els àmbits de l'electrònica i l'electrotècnica, especialment pel que fa a l'automatització, al regulació i el control dels processos industrials, amb especial atenció a la sostenibilitat i el medi ambient. Laboratori d'enginyeria acústica i mecànica (LEAM): és un centre tecnològic integrat dins el departament d'Enginyeria Mecànica de la UPC, amb presència a dos escoles, l'ETSEIT i l'EUETIB. El centre és expert en tècniques de control de soroll, tant pel que fa a la recerca bàsica en acústica i vibracions, com a la transferència de tecnologia a l'entorn industrial. CoDAlab (Control, dinàmica i aplicacions): és un col·lectiu de persones del departament de Matemàtica Aplicada III de la UPC. El grup és actiu en àrees interdisciplinàries com la matemàtica aplicada, sistemes i teoria de control i enginyeria. Grup de recerca en telegestió de sistemes (GReTS): és un sistema de rec avançat per parcs, jardins i explotacions agrícoles. Monitorització de les condicions ambientals de treball. Schneider Electric Aquesta multinacional, amb seu central a França i present en 130 països, ofereix solucions a les necessitats del sector elèctric operant en quatre grans mercats: Energia i Infraestructuras, Indústria, Residencial i Edifici. En aquests àmbits desenvolupa cinc activitats estratègiques: mitjana tensió, baixa tensió, control industrial, automatismos programables i serveis. A l'estat espanyol, Schneider Electric té 3.106 treballadors, proa de 100.000 m2 destinats a producció distribuïts en vuit plantes a Catalunya, Madrid, València, Navarra i el País Basc, i 49 delegacions comercials. A més de les vuit plantes de producció, el centre logístic que Schneider Electric té a Sant Boi (Barcelona), amb una superficie de 28.000 m2, és el més gran i més moder dins d'aquest sector a Espanya. Font: UPC.

Relacionats

Butlletí