Les plantacions energètiques s'han doblat a Catalunya en cinc anys

22/02/2007 - 00:00
Les plantacions de productes energètics per a la producció de biocarburants com ara el blat, l'ordi i la colza s'han doblat a Catalunya en cinc anys. El biodièsel ja representa el 0,5% del consum total de gas-oil. L'any passat el nombre de productors d'aquests cultius va créixer gairebé en un 50%. La gran majoria els acostuma a plantar en terres de retirada, és a dir, aquells terrenys que no es poden destinar a productes per al consum humà o animal perquè tenen una rendibilitat per sota de la producció alimentària. Actualment aquestes plantacions no són rendibles econòmicament en terres que no siguin de retirada, segons sostenen els responsables del Departament d'Agricultura. Tot i això, l'any passat es van destinar 1.862 hectàrees a aquesta mena de cultius, un 93% més que cinc anys enrere. Tanmateix, aquesta xifra resulta poc significativa si es compleixen les previsions de Brussel·les, que vol que el 5,7% del consum de combustibles siguin biocarburants -biodièsel i bioetanol- a partir de 2010, percentatge que s'eleva al 10% per al 2020. Per tant, si el mercat espanyol volgués complir les exigències comunitàries hauria de plantar un milió d'hectàrees per al 2010. Des de la seva posada en el mercat, ara fa cinc anys, la demanda de biocombustible ha crescut any rere any a Catalunya i el seu consum equival a 18.000 tones de petroli. Font: cetib.cat

Relacionats

Butlletí