Les indústries catalanes reciclen el 74% dels residus que generen

L'activitat que més residus genera és l'alimentació i la que més valoritza és l'acereria
Font: Gencat
28/12/2009

L'any 2008 es van generar 5.086.680 tones de residus industrials, és a dir, provinents de les activitats industrials productives. Això suposa una caiguda del 6% de la generació, donat que l'any anterior s'havien produït 5.427.270 tones. 

La indústria que va generar més residus el 2008 va ser l'alimentació, que representa el 24% del total de residus generats. La segueixen algunes activitats relacionades amb la transformació de metalls, l'acereria i els productes minerals no metàl·lics.

Pel que fa al territori, les comarques que van generar més residus són aquelles on hi ha una major implantació d'activitat industrial. El Vallès Occidental, on hi ha 3.013 indústries que declaren residus, i el Vallès Oriental, amb 1.546, són les que en van generar més, concretament, el 21% i el 10% del total generat. A continuació, trobem el Baix Llobregat, que amb 1.890 indústries va generar el 9% dels residus industrials, i el Barcelonès, que amb 1.746 indústries va generar el 6% del total d'aquest tipus de residus.

Les indústries catalanes aposten decididament pel reaprofitament màxim dels residus que generen. Així, l'any 2008 van valoritzar el 74,4% del total de residus generats. Això suposa consolidar la tendència a l'alça del reciclatge dels residus industrials, que augmenta 1,6 punts respecte de 2007, quan estava situat en el 72,8%.

Les activitats industrials que més residus van valoritzar són les acereries, la metanització de metalls i l'alimentació. Altres indústries amb un alt grau de reaprofitament dels residus van ser la fabricació d'adobs, la metal·lúrgia i la fabricació de fusta i suro. Així, veiem com algunes de les indústries que generen més residus - alimentació i acereria - són també les que més en valoritzen.

Formes de valorització
La valorització de residus industrials es pot fer de tres maneres: en origen, és a dir, reaprofitant els residus generats en la mateixa indústria on s'han generat; externa, la qual cosa representa que els residus generats es porten a un gestor autoritzat que fa el procés de recuperació i transformació; o com a subproducte, és a dir, que el residu generat s'utilitzi directament com a primera matèria en el procés productiu d'una altra activitat industrial. En aquest sentit, la manera de valorització més utilitzada va ser l'externa, concretament, el 83% dels residus valoritzats van ser tractats per gestors de residus externs. La valorització en origen va ser del 8%, però cal destacar que la fabricació de productes farmacèutics base reaprofita la meitat dels seus residus d'aquesta manera. La gestió dels residus industrials com a subproducte també és menor, un 9%, però cal ressaltar que algunes indústries, com la de refinament de petroli i la de fosa de metalls, valoritzen una part molt important dels seus residus d'aquesta manera.

El fet que es reciclin el 74,4% d'aquests residus és una mostra de com el teixit industrial del nostre país s'ha posat el dia en aquesta matèria, d'acord amb el que estableix el Programa de residus industrials de Catalunya (PROGRIC). També cal tenir present que les indústries estan fent un important esforç per implementar les millors tecnologies disponibles (MTD) en els diferents processos productius, per tal de generar menys residus i valoritzar-ne el màxim.

Més informació: www.arc.cat/ca/estaddin/Industrials/estadGE1_new.asp?pTipusGeneracio=I

Relacionats

Butlletí