Les Franqueses aposta per la xerojardineria

20/10/2017 - 09:22

El ple municipal aprova, per unanimitat, planificar les zones verdes seguint els criteris de la xerojardineria i prioritzar les plantes i arbres autòctons o aquelles espècies que requereixen menys consum d’aigua a l’hora de planificar nous enjardinaments a la ciutat.

La xerojardineria es basa en fer una bona gestió dels recursos naturals (aigua i fertilitzants), humans i materials, en definitiva en establir un balanç òptim entre els recursos disponibles i les necessitats que ha de satisfer un jardí. És un model autosuficient aplicable a tota mena de climes, però especialment a les condicions climàtiques mediterrànies, amb sequeres periòdiques.

Des de fa uns anys, l’Ajuntament està duent a terme diverses accions, reforçades amb l’aprovació de la moció, enfocades a evitar el malbaratament dels recursos hídrics com per exemple, la plantació de plantes que resisteixen millor la sequera i requereixen menys aigua, l’aplicació de l’encoixinament amb triturats de restes de poda que manté la humitat mentre es degrada i evita les males herbes, i el reg a primera hora del matí per tal que la planta absorbeixi més aigua i evitar que pateixi estrès hídric.

El consistori ha de tenir en compte la proporcionalitat entre les plantes típiques de la xerojardineria, algunes de les quals no són apropiades per a la via pública (com és el cas dels cactus) i la biodiversitat. A més, segons diversos estudis de la Diputació de Barcelona i d’autors com Josep Selga, cal tenir en compte la importància de mantenir i augmentar els espais amb verd urbà que permetin millorar el benestar dels ciutadans. Tanmateix, per raons de biodiversitat no s’aconsella superar en un 15% elements vegetals de la mateixa espècie.

En aquest escenari, l’Ajuntament actua amb equilibri per tal de fer un ús racional de l’aigua i evitar el malbaratament dels recursos naturals.  


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

L’estand institucional de la Fira de Nadal de Les Franqueses del Vallès es dedica a conscienciar sobre la importància de vetllar pel clima

Notícia

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, d’acord amb les evidències científiques a bastament demostrades, declara a la ciutadania que ens trobem en una situació d’emergència climàtica i ambiental global, sense precedents en la història de la humanitat i que, d’acord amb aquest diagnòstic, reduir les emissions d’efectes hivernacle per evitar que la temperatura global s’elevi per damunt d’1,5ºC ha de ser una prioritat immediata en el període d’aquesta legislatura, per a les Franqueses, per al país i per a la humanitat

Article

El 13 de maig ha començat l'actuació, que també suposarà una reducció significativa d'emissió de CO2 a l'atmosfera.

Butlletí